Kanalizacja oraz deszczówka przy domu parafialnym w Częstochowie

Kanalizacja oraz deszczówka przy domu parafialnym w Częstochowie

W ostatnich dwóch tygodniach marca 2024 roki na działce domu parafialnego trwały ziemne prace polegające na instalacji systemu kanalizacji oraz deszczówki.

Wykwalifikowana kadra pracowników przystąpiła do wymiany istniejącej, starej kanalizacji od ulicy po całej długości działki, do piwnicy domu parafialnego.

Oprócz tego została rozprowadzona w ziemi cała nowa instalacja na wodę deszczową. Pojawiły się nowe studnie na wodę deszczową na przyszłym parkingu, chodnikach, oraz przy plebanii na odprowadzenie wody z dachu.

Wszystkie te prace możliwe są dzięki trwającej akcji “Wspólne Dzieło” na rzecz częstochowskiej Parafii Prawosławnej https://czestochowa.cerkiew.pl/wspolnedzielo gdzie udało się już zebrać 240 000 złotych!
Spasi Hospodi!