Konferencja wizytatorów i doradców metodycznych w Warszawie

Konferencja wizytatorów i doradców metodycznych w Warszawie

W dniu 6 lutego 2024 r. w Centrum Kultury Prawosławnej im. św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej.

W wydarzeniu z Diecezji Łódzko-Poznańskiej wzięli udział: ks. Paweł Sidoruk z Radomia oraz ks. Marcin Bielawski z Częstochowy.

Celem konferencji było zapoznanie wizytatorów diecezjalnych i doradców metodycznych z ostatnim etapem reformy systemu oświaty i planowanymi zmianami resortu edukacji w podnoszeniu poziomu efektywności wychowania i nauczania religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych oraz kształtowania właściwych postaw osób różnych wyznań i mniejszości narodowych, przy uwzględnieniu zaleceń stawianych przez Cerkiew prawosławną i resort edukacji.

Konferencję rozpoczęto molebnem w kaplicy akademickiej św. św. Cyryla i Metodego odprawionym przez ks. prot. Pawła Sterlingowa, wizytatora nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Oficjalną część konferencji zapoczątkowało spotkanie z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski oraz przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej: Anną Chruścińską naczelnik Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej oraz Małgorzatą Krasuską, radcą generalnym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ta część spotkania była poświęcona tematowi: „Aktualny stan i ostatni etap zakończenia reformy systemu oświaty oraz planowane zmiany i propozycje w systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem nauczania religii w szkołach i punktach katechetycznych w obecnych uwarunkowaniach funkcjonowania Cerkwi prawosławnej”.

Popołudniowa część konferencji poświęcona była wymianie doświadczeń w zakresie organizacji nauczania religii i roli diecezjalnych Zespołów ds. nauczania religii prawosławnej w zakresie podnoszenia jakości nauczania i wychowania młodzieży prawosławnej przy uwzględnieniu jubileuszu 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Moderatorem konferencji był dyrektor metropolii prawosławnej ds. nauczania religii dr Jan Zieniuk. Udział w niej wzięło 22 wizytatorów i doradców metodycznych ze wszystkich diecezji PAKP.

Konferencję zakończono podziękowaniami dla organizatorów i uczestników oraz wspólnym posiłkiem.

tekst i zdjęcia: ks. Andrzej Baczyński

zob: https://www.orthodox.pl/konferencja-wizytatorow-i-doradcow-metodycznych-w-warszawie/