Restauracja fresków – Kalisz

Restauracja fresków – Kalisz

PRACE KONSERWATORSKIE W KALISKIEJ CERKWI

Miniony rok okazał się kolejnym owocnym okresem dla cerkwi p.w. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu. Dzięki staraniom księdza proboszcza Mirosława Antosiuka oraz przy ponownym wsparciu finansowym ze strony Urzędu Miasta Kalisza i Samorządu Województwa Wielkopolskiego udało się wykonać dalsze prace przy cennych polichromiach zdobiących ściany świątyni. Tym razem zabiegom konserwatorskim i restauratorskich zostały poddane przedstawienia apostołów św. Łukasza i św. Marka, sklepienie kliros, a także fragment łuku tęczowego. Malowidła zostały oczyszczone, zabezpieczone i utrwalone, a zniszczona dekoracja malarska uzupełniona i odtworzona. Efekty prac przeprowadzonych w tym roku, jak i w latach ubiegłych są zdumiewające. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz turystów do odwiedzenia zabytkowej kaliskiej cerkwi i podziwiania niezwykłej dekoracji, która z roku na rok powoli odzyskuje dawny blask. Podmiotom finansującym prace konserwatorskie prowadzone na terenie świątyni, a w szczególności Panu Prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu oraz Panu Marszałkowi Markowi Woźniakowi składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wieloletnią współpracę.

Autorzy tekstu i fotografii: Dagmara Kończalska, Piotr Trybuszewski