Chrzest Pański 2024 rok

Chrzest Pański 2024 rok

W Nowym Roku to wielkie święto przypadło na piątek, dlatego też duchowni Parafii Katedralnej zjednoczyli się tego dnia w eucharystycznej modlitwie za cały świat, za władze duchowne i zwierzchnie oraz za siebie wzajemnie i wszystkich bliskich. Modlitwa w dni świąteczne jednoczy niebo i ziemię, żywych i zmarłych, i każdemu pomaga.

Uroczysta Boska Liturgia autorstwa św. Jana Chryzostoma była sprawowana w cerkwi św. Olgi w Łodzi, przy ul. Piramowicza 12. Tradycją jest Święta Spowiedź niemal wszystkich zgromadzonych i udzielanie Najświętszej Eucharystii na kilka Kielichów. Radosny przekaz Święta Objawienia połączony jest z uroczystym sprawowaniem oświęcenia wyjątkowego daru – Wody Chrztu Pańskiego, Wielkiej Świętości – Agiasmy.

Po wychwaleniu Święta wierni spokojnie przystąpili do zabrania w naczynia wody, którą będą oświęcać ważne momenty w życiu pijąc ją lub czyniąc znak krzyża na ciele, gdy przyjdzie choroba. Ten wielki Dar Boży służy wiernym chrześcijanom prawosławnym przez całe życie, Woda Chrztu Pańskiego może zamienić, w skrajnych przypadkach, nawet Najświętszą Eucharystię. To niezwykła tajemnica tego Święta.

Piątkowy wieczór to sprawowanie uroczystej Wieczerni ze śpiewem podniosłego Wielkiego Prokimenonu.

W sobotę, dnia następnego, w cerkwi św. Olgi miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, ponieważ podczas celebry Wieczerni, w świątyni zgromadzeni byli wyznawcy różnych wyznań chrześcijańskich, przedstawiciele różnych Kościołów. Było to związane z tradycyjną ekumeniczną modlitwą w mieście Łodzi. Po zakończeniu nabożeństwa, swoje własne zaproponowała nam dyrygentka Katedralnego Chóru, matuszka Elżbieta Weremijewicz i niezwykle precyzyjnie i pięknie wychwalano Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. Zabrzmiały pieśni okresu Bożego Narodzenia, kolędy ale także te, które dotyczyły Nowego Roku. Nie zabrakło wzruszeń i wspomnień, podsumowujących dobre i gorsze wydarzenia roku poprzedniego – w Parafii łódzkiej ciągle wspominamy nagle zmarłego ojca Adama Weremijewicza, pułkownika Straży Granicznej, który poświęcał wszelkie siły dla służby wojskowej, będąc Dziekanem Straży Granicznej i Policji.

Za wszystko dziękujemy Bogu i przyjmujemy Jego wolę z pokorą, która nas uczy. Dziękujemy także za remont prawosławnej świątyni głównej miasta Łodzi – Soboru Świętego Aleksandra Księcia Newskiego. Sobotni wieczór był czasem podziękowania Bogu ale także wszystkim zgromadzonym za obecność na nabożeństwie i koncercie Katedralnego Chóru, za koncert, który dyrygentka wraz z chórzystami przygotowali nam wszystkim. Pod koniec takich uroczystych chwil śpiewane są wzajemnie Mnogaja Leta! – byśmy w dobrym zdrowiu mogli spotykać się częściej podczas tak miłych przedsięwzięć.

tekst i foto: redakcjalp