WSPÓLNE DZIEŁO 2024

WSPÓLNE DZIEŁO 2024

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego oraz niemalże wszystkich Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego tegoroczna akcja “Wspólne Dzieło” odbędzie się na rzecz częstochowskiej parafii.

Wzorem lat ubiegłych, kiedy to akcja ta była przeprowadzana między innymi na rzecz klasztorów w Supraślu, Grabarce, Turkowicach, parafii w Augustowie czy Orzyszu, duchowni odwiedzając domy swoich wiernych zastawiali im blankiety informacyjne z przekazem. W tym roku przykład się powieli, a oprócz tego ulotki będą rozdawane w parafiach przy całowaniu krzyża, a także pozostawione w sklepikach cerkiewnych.

Wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego mogą wziąć udział we Wspólnym Dziele tworzenia oazy Prawosławia w Częstochowie.

Ofiarodawcy po zapoznaniu się z informacją zawartą w ulotce mogą przesłać swoje dobrowolne ofiary, a przy tym wpisać imiona swoje oraz bliskich, za których będą wznoszone modlitwy w okresie Wielkiego Postu w cerkwi w Częstochowie, w wybranych klasztorach w Polsce, a także w klasztorach na Świętej Górze Athos.

Tegoroczna akcja potrwa do 17 marca 2024 roku, a o jej przebiegu informacje będą publikowane w “Przeglądzie Prawosławnym”, prawosławnych programach radiowych, telewizyjnych oraz w mediach społecznościowych.

Wyniki akcji “Wspólnego Dzieła” zostaną podane w Niedzielę Przebaczenia Win.

Niech Dobry Bóg za wstawiennictwem Przenajświętszej Bogurodzicy błogosławi wszystkim wspierającym remont domu parafialnego i ostateczne zakończenie budowy częstochowskiej cerkwi.

nr konta do wpłat:
ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie
Nr rachunku: PL 92 1050 1142 1000 0090 8143 2073