Zakończył się „Kurs wiedzy o Prawosławiu” w Sosnowcu

Zakończył się „Kurs wiedzy o Prawosławiu” w Sosnowcu

Kurs składał się z cyklu bezpłatnych zajęć dla osób przyjmujących Prawosławie oraz nim zainteresowanych.

Zajęcia odbywały się w kameralnej grupie, w piątki wieczorem, w sali parafialnej przy Parafii Prawosławnej w Sosnowcu.

Zajęcia prowadził ks. Mikołaj Dziewiatowski.

Bardzo różnorodna grupa odbyła podróż po duchowości Prawosławia. Grupa ma w planie jeszcze pielgrzymkę do prawosławnego klasztoru wiosną tego roku.

Dziękujemy wszystkim za udział, osobom przyjmującym Prawosławie w najbliższym czasie życzymy błogosławieństwa Bożego i wytrwałości w wybranej drodze duchowej.

Program zajęć:

8 grudnia 2023 r.:
Podstawowe informacje o Cerkwi Prawosławnej;
Powstanie i historia Cerkwi Prawosławnej;
Rola Cerkwi prawosławnej w dziele zbawienia;
Eklezjologia Cerkwi Prawosławnej;
Sakramenty Cerkwi prawosławnej.

15 grudnia 2023 r.:
Rola modlitwy;
Modlitwa indywidualna i modlitwa wspólnotowa;
Jak się modlić?;
Reguły modlitewne.

22 grudnia 2023 r.:
Sakrament Spowiedzi i Eucharystii;
Prawidłowe rozmienienie sensu i znaczenia obu sakramentów;
Przygotowanie do sakramentu spowiedzi poprzez post i modlitwę;
Sakrament eucharystii i jego rola w naszym życiu;
Praktyczne elementy przygotowania do obu sakramentów.

5 stycznia 2024 r.:
Życie liturgiczne;
Kalendarz liturgiczny i cykl roczny;
Cykl dobowy nabożeństw;
Znaczenie i przebieg Boskiej Liturgii.

tekst: ks. Mikołaj Dziewiatowski