Przeniesienie tymczasowej cerkwi do Bielska-Białej. Podsumowanie dwóch etapów prac.

Przeniesienie tymczasowej cerkwi do Bielska-Białej. Podsumowanie dwóch etapów prac.

Ukończone zostały dwa pierwsze etapy (rozbiórka i transport) przeniesienia cerkwi tymczasowej z Zaścianek k. Białegostoku do Bielska-Białej.

13 listopada 2023 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe cerkwi tymczasowej w Zaściankach. Dziękując Bogu każdego dnia pomagało nam od kilku do kilkunastu osób. Przez wiele dni grupa niekiedy blisko dwudziestu wolontariuszy z wielką ostrożnością rozbierała cerkiew. Nie zważając na trudne warunki jesienno-zimowe, na deszcz, mróz i intensywnie padający śnieg cerkiew była demontowana i jednocześnie pieczołowicie przygotowywana do transportu. Etap rozbiórki udało się zakończyć po dziesięciu dniach pracy – 24 listopada.

We wtorek 28 listopada załadowany został pierwszy transport z drewnem pozyskanym z rozbiórki cerkwi. W czwartek 30 listopada transport dotarł do hali magazynowej, z której będzie sukcesywnie pobierany. Nie było możliwości aby bezpiecznie przetrzymać uzyskany z rozbiórki materiał na naszej działce, na której niebawem rozpocznie się budowa cerkwi tymczasowej. Dlatego zmuszeni zostaliśmy do wynajęcia hali magazynowej.

Kolejny załadunek w Zaściankach odbył się 8 grudnia a jego rozładunek miał miejsce w poniedziałek 11 grudnia. Tym razem przewiezione zostały odzyskane elementy ocieplenia, blachy, stolarki oraz wyposażenia cerkwi.

W tym miejscu w imieniu proboszcza ks. Michała Kuryło jak i wszystkich parafian z Bielska-Białej z całego serca dziękujemy dla Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego za udzielenie błogosławieństw dzięki którym możliwe było przeniesienie cerkwi z diecezji białostocko-gdańskiej do diecezji łódzko-poznańskiej. Dla ks. Anatola Szymaniuka – proboszcza parafii św. Męczennika Pantelejmona w Zaściankach. Dla ks. Andrzeja Misiejuka, ks. Mateusza Kiczko, Pani Katarzyny Popławskiej, Pana Jakuba Oniszczuka za nagłośnienie w Telewizji Polskiej, w Radiu Orthodoxia oraz na portalu cerkiew.pl inicjatywy przeniesienia cerkwi i zwrócenia się w naszym imieniu z prośbą o pomoc. Dziękujemy dla Pani Małgorzaty Pawluczuk za ogromną pomoc w przewiezieniu cerkwi. Dziękujemy dla Pana Marka Klebusa za pomoc w dostarczeniu drewna na nowe krokwie, bowiem podczas rozbiórki okazało się, że stare krokwie nie będą mogły być użyte ponownie. Dziękujemy dla Państwa Anny i Marka Masalskich za ich codzienną wielką pomoc.

Zapewniając o naszych modlitwach za wszystkich tych, którzy przyczyniają się do realizacji tego trudnego przedsięwzięcia w końcu dziękujemy dla wszystkich z Zaścianek, Gdańska, Piotrkowa Trybunalskiego i Białegostoku – „aniołów w roboczych ubraniach”, parafian z Zaścianek i innych białostockich parafii, którzy dzień w dzień od rana do wieczora pomagali z ogromnym zaangażowaniem w rozbiórce cerkwi, wspierali nas fizycznie chociażby przez chwilę, lub też przez wiele dni angażując się w pełni w tą inicjatywę.

Dziękujemy wszystkim którzy przez cały czas wspierają nas swoją modlitwą lub też wspierają nas finansowo w tym wielkim dla nas przedsięwzięciu. Ogromne podziękowania należą się dla Pana Marka Kościuka – kierowcy obu transportów, który bardzo angażował się w załadunek i rozładunek, pomagając nam w sprawnym przeprowadzeniu tego etapu.

Dziękuję, jako proboszcz parafianom z Bielska-Białej i Sosnowca za waszą wielką pomoc podczas rozładunków dwóch transportów. Dziękuję za Waszą pracę fizyczną, za wsparcie ciepłą herbatą i kawą.

Przed nami kolejne trudne etapy. Nie zważając na zimę, na przestrzeni najbliższych dni planujemy rozpoczęcie prac na naszej działce, tak by jak najszybciej modlitwa w cerkwi z Zaścianek mogła być kontynuowana w nowym miejscu – w Bielsku-Białej.

W tym miejscu pokornie po raz kolejny zwracamy się z prośbą o pomoc. Zachęcamy do kontaktu z proboszczem wszystkich, którzy mogą się przyczynić do sprawnego postawienia cerkwi tymczasowej w Bielsku-Białej. Być może ktoś dysponuje dobrą radą, swoim czasem i doświadczeniem w stawianiu budynków z drewna. Wciąż poszukujemy wykonawców – specjalistów w tej dziedzinie.

Telefon kontaktowy: 508 221 775

Ofiary na budowę cerkwi w Bielsku-Białej można przekazywać na rachunek bankowy: 66 1240 6449 1111 0011 2746 7819

Dziękujemy!
ks. Michał Kuryło z parafianami