Rekolekcje duchowieństwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Rekolekcje duchowieństwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, Prawosławnego Ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej, w dniu 6 grudnia 2023 roku odbyły się rekolekcje – gowienije duchownych w cerkwi p.w. św. Olgi, Wielkiej Księżnej Kijowskiej w Łodzi, przy ul. Piramowicza 12.

Nabożeństwu Boskiej Liturgii przewodniczył Proboszcz łódzkiej Katedry p.w. św. Aleksandra Newskiego, ks. mitrat Eugeniusz Fiedorczuk.

O godzinie 9.00 rozpoczęła się Spowiedź duchowieństwa diecezji oraz czytanie Kanonu przed Przystąpieniem do Eucharystii a o 10.00 Boska Liturgia.

Kazanie wygłosił Proboszcz sosnowieckiej świątyni p.w. śww. Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii – ks. prot. dr Mikołaj Dziewiatowski, który odniósł się do pojęcia pragnienia w życiu człowieka, z perspektywy życia świeckiego oraz nakreślił prawidłowy kształt duchowy zagadnienia.

Podczas nabożeństwa śpiewał Chór Diecezjalny pod kierownictwem Matuszki Elżbiety Weremijewicz.

Po dokonaniu Boskiej Liturgii odsłużono molebien w intencji zdrowia Ordynariusza Diecezji, Władyki Atanazego oraz wspomniano modlitewnie – zmarłego kapłana, ks. płk. SG prot. Adama Weremijewicza, wikariusza Katedralnej Parafii Aleksandra Newskiego.

Na zakończenie uroczystości Proboszcz Katedralnej Parafii, ks. mitrat Eugeniusz Fiedorczuk, w imieniu Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego podziękował duchownym za przybycie oraz przekazał ciepłe życzenia trwania i siły Bożej, płynącej ze sprawowania Najświętszego ze Świętych, Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej.

W tradycyjny chrześcijański sposób, spotkanie zakończyło się wspólną Agapą w pomieszczeniach parafialnych, którą przygotowała Parafia.

tekst i foto: diecezjalp.