Nowy dach – pierwszy etap i wiecha. Stan surowy OTWARTY! Postęp prac remontowych domu parafialnego w Częstochowie (1.12.2023)

Nowy dach – pierwszy etap i wiecha. Stan surowy OTWARTY! Postęp prac remontowych domu parafialnego w Częstochowie (1.12.2023)

1.12.2023 roku zostało wykonane całe poszycie dachowe na budynku domu parafialnego. Dekarze przykryli konstrukcję dachową warstwą papy przygotowując dach, do dalszego etapu wykończenia (w styczniu 2024).

Już dziś można użyć stwierdzenia – “Stan surowy OTWARTY!” .

Po wykonanej pracy ojciec Marcin został zaproszony do wspólnego zdjęcia z ekipą dekarzy z Ostrołęki na dach domu parafialnego, gdzie w tle widać częstochowską świątynię prawosławną.

Dekarze wykonali także i piękną wiechę, która umocowana została od strony ulicy Mikołaja Kopernika.

Kolejny etap prac polegać będzie na: pokryciu blachą, wykonaniu otworów na okna dachowe i wyłaz, instalacji okien dachowych i wyłazu, obróbce kominów, instalacji rynien oraz rur spustowych, a także izolacji termicznej w miejscach przemarzania. Prace te zostaną wykonane w styczniu 2024 roku.

Ojciec proboszcz ks. Marcin Bielawski dziękuje za niesamowite wsparcie modlitewne i finansowe w dziele budowy domu parafialnego w Częstochowie! To dzięki wsparciu wiernch i sympatyków częstochowskiej parafii remont postępuje zgodnie z harmonogramem.

Ojciec Marcin modli się każdorazowo za Ofiarodawców, Których dobrą rękę pełną pokory, miłości i szczodrości widać na każdych zdjęciach z postępu budowy.

Spasi Was Hospodi! 🙂

Wasz o. Marcin.

Rachunek bankowy

ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie
Nr rachunku: PL 56 1050 1142 1000 0005 0256 8033

zob: https://czestochowa.cerkiew.pl/20231201-nowy-dach-pierwszy-etap-i-wiecha-stan-surowy-otwarty