Walne Zgromadzenie Zarządu BMP Diecezji Łódzko – Poznańskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Walne Zgromadzenie Zarządu BMP Diecezji Łódzko – Poznańskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w dniach 17-18 listopada 2023 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się Walne Zgromadzenie Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej w Polsce.

W piątkowy wieczór (17.11.2023) część uczestników z Krakowa, Częstochowy i Poznania przyjechała do Piotrkowa Trybunalskiego, którzy zostali ciepło przywitani przez proboszcza Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim ks. Jana Jakimiuka, matuszkę oraz przewodniczącą BMP w Piotrkowie Trybunalskim – Stefanidę Pachewą.

Młodzież korzystając z okazji spotkania, wieczorową porą, podczas kolacji spędziła czas na wspólnych rozmowach, a także dzieleniu się doświadczeniami w BMP przy swoich parafiach.

W sobotę rano (18.11.2023) na spotkanie Walnego Zgromadzenia BMP DŁ-P w Polsce dojechali bratczycy z Łodzi.

Wraz z młodzieżą obecni byli opiekunowie duchowi poszczególnych Bractw parafialnych: ks. Paweł Sidoruk z Radomia (opiekun duchowy BMP Diecezji Łódzko – Poznańskiej w Polsce), ks. Adam Weremijewicz z Łodzi; ks. Damian Szwec z Krakowa, ks. Marcin Bielawski z Częstochowy, a także miejscowy ks. Jan Jakimiuk.

Swoją obecnością na Walnym Zgromadzeniu Zarządu BMP DŁ-P w Polsce tego dnia zaszczycili także: Gabriela Nowaszewska – przewodnicząca Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce wraz z Damianem Kazimirukiem – członkiem ZC BMP w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się molebnem do Świętego Ducha o godzinie 9.30 w cerkwi Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim. Po modlitwie, wszystkich zgromadzonych przywitał opiekun duchowy BMP Diecezji Łódzko – Poznańskiej ks. Paweł Sidoruk, przekazując pozdrowienia i serdeczne życzenia owocnych obrad od Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego zapraszając wszystkich do kolejnej części obrad – części merytorycznej. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia, uczestnicy udali się do domu parafialnego na wspólne śniadanie przygotowane przez BMP Parafii Prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Druga część obrad spotkania Zarządu BMP DŁ-P w Polsce rozpoczęła słowem wstępnym opiekuna Bractwa ks. Pawła Sidoruka, który wyraził wielką radość, zaznaczając że do działalności i rozwoju BMP w diecezji pojawiają się każdorazowo nowe osoby.

Następnie zostało odczytane sprawozdanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej w Polsce za 2023 rok przez przewodniczącą Mariię Tuchkovą, a także poszczególnych bractw parafialnych. Po odczytanych sprawozdaniach i zapoznaniu się z działalnością BMP DŁ-P w Polsce omówiony został Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej w Polsce, który ma odbyć się w Krakowie w lutym 2024 roku.

Kolejną częścią spotkania był spacer po Piotrkowie Trybunalskim, którym przewodnikiem był proboszcz parafii ks. Jan Jakimiuk. Ojciec Jan pokazał młodzieży historyczne miejsca, w których były kiedyś cerkwie oraz plebanie.

Po powrocie do domu parafialnego uczestnicy spożyli obiad, po którym Walne Zgromadzenie BMP DŁ-P w Polsce dobiegło końca.

Na koniec spotkania, przewodnicząca wraz z opiekunem duchowym BMP DŁ-P w Polsce podziękowali ojcu Janowi i matuszce, którzy z otwartością serca przyjęli w parafii wszystkich zgromadzonych uczestników. Nie zabrakło także wyrazów wdzięczności do przedstawicieli Zarządu Centralnego BMP w Polsce, którzy do końca spotkania uczestniczyli w programie Walnego Zgromadzenia Zarządu BMP Diecezji Łódzko – Poznańskiej w Polsce.

tekst: Stefanida Panchewa