Biskup Atanazy w Żeńskim Monasterze w Zwierkach na Święcie Krasnostockiej Ikony Bogarodzicy

Biskup Atanazy w Żeńskim Monasterze w Zwierkach na Święcie Krasnostockiej Ikony Bogarodzicy

W dniach 19-20 października b.r., Władyka Atanazy przewodniczył świątecznym uroczystościom z okazji Święta Krasnostockiej Ikony Matki Bożej w Żeńskim Monasterze p.w. Narodzenia Bogarodzicy, w Zwierkach na Podlasiu.

Ekscelencja sprawował Całonocne Czuwanie w asyście przybyłych kapłanów w głównej świątyni zwierkowskiego Monasteru – p.w. Świętego Męczennika Gabriela.

Boskiej Liturgii w piątkowy poranek Władyka Atanazy przewodniczył także w tej cerkwi a przybyli duchowni Jego Ekscelencji współcelebrowali. Homilię wygłosił ks. prot. Jan Kojło, w której przedstawił genezę Święta Krasnostockiej Ikony Matki Bożej oraz opisał historyczne fakty, które aktualizują się w codziennej posłudze monastycznego życia wspólnoty mniszek w Żeńskim Monasterze w Zwierkach.

Pod koniec świątecznych uroczystości Biskup Atanazy wyraził wdzięczność Bogu za dar Boskiej Liturgii oraz skierował słowa wdzięczności za możliwość sprawowania świątecznych nabożeństw w Monasterze – Jego Ekscelencji, Arcybiskupowi białostockiemu i gdańskiemu Jakubowi oraz podziękował duchownym za podniosłą i świąteczną celebrację wszystkich nabożeństw świątecznych. W sposób szczególny Władyka Atanazy skierował słowa podziękowań Przełożonej Monasteru w Zwierkach – Ihumenii Anastazji oraz Mniszkom podkreślając piękno i znaczenie monastycznej posługi we współczesnym świecie. Hierarcha zaznaczył, że nie jest to jedyne ważne Święto monasterskie w Zwierkach a każda celebracja Boskiej Liturgii w tym Monasterze zawsze oznacza duchową radość jedności modlitewnej wszystkich pielgrzymów, ponieważ Omoforion Bogarodzicy oraz wyjątkową radosną pokorę Matki Bożej najlepiej odczuwa się właśnie w celebracji i uczestnictwie w nabożeństwach, w świętych miejscach, Jej poświęconych.

Zwieńczeniem uroczystości był świąteczny poczęstunek w monasterskim refektarzu.

Preswiataja Bogorodice, Spasi nas!

tekst i foto: redakcjalp