Postęp prac remontowych domu parafialnego w Częstochowie (18.10.2023)

Postęp prac remontowych domu parafialnego w Częstochowie (18.10.2023)

Specjaliści murują ostatnie piętro domu parafialnego. Jak Bóg błogosławi prace murarskie skończą się już w tym miesiącu.

W niedługim czasie zalewany będzie wieniec żelbetowy i zostaną wymurowane kominy wentylacyjne.

Proboszcz parafii dziękuje wszystkim Ludziom dobrej woli za wpłaty na konto parafii o numerze: 56 1050 1142 1000 0005 0256 8033 i modlitewnie wspomina ofiarodawców na każdej Świętej Liturgii.

Pokładane są nadzieje w Bogu, że błogosławi pracownikom wykonać także nowy dach w tym roku jeszcze przed zimą.

zob: https://czestochowa.cerkiew.pl/20231018-postep-prac-remontowych-domu-parafialnego-18-10-2023