Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Radomiu

Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Radomiu

W dniach 14 i 15 października 2023 roku w Radomiu liturgicznie obchodzono święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy.

Uroczystościom sobotniego całonocnego czuwania jak i niedzielnej Liturgii Świętej przewodniczyli Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Filaret, Metropolita Lwowski i Galicki oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

Hierarchom asystowało duchowieństwo diecezji łódzko-poznańskiej z parafii w Krakowie, Łodzi i Bielsku-Białej oraz z Ukrainy.

Podczas Boskiej Liturgii, po odczytaniu fragmentów Ewangelii niedzielnej jak i święta ze słowem do zebranych zwrócił się metropolita Filaret. Hierarcha nawiązał do wydarzeń z roku 910 z Konstantynopola, gdzie wierni zwracali się z wielką modlitwą do Przenajświętszej Bogurodzicy o spokój w ich ojczyźnie. Wierni pobożnie błagali naszą Matkę o wstawiennictwo podczas trudnych czasów w Konstantynopolu. Tak i dziś w tysiącach świątyń, ponad tysiąc sto lat później my dalej zwracamy się do Przenajświętszej Bogurodzicy, która jest wśród nas. I wiemy, iż Ona jest z nami, jest tam gdzie jest modlitwa, pobożność i wiara, i nie zostawi nas w tych trudnych czasach wojny, otacza nas swoim omoforionem, swoją matczyną opieką.

Nabożeństwa upiększył  śpiew chóru pod przewodnictwem matuszki Elżbiety Weremijewicz z łódzkiej katedry.

Świąteczne uroczystości zakończyło wychwalenie święta przed ikoną Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy oraz wyśpiewane gromkie „wiele lat” dla Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Metropolity Sawy, dla Metropolity Filareta, Biskupa Atanazego, zwierzchnich władz i wszystkich prawosławnych chrześcijan.

Głos zabrał Metropolita Filaret, który dziękował za przyjęcie Jego osoby ale przede wszystkim przyjęcie tysięcy prawosławnych z Ukrainy, którzy uciekając od wojny znaleźli się na terenie diecezji łódzko-poznańskiej.

Nawiązując się do przedmówcy, władyka Atanazy pokreślił, iż każdy z nas powinien w swoim sercu pamiętać o miłości. Bez głęboko osadzonej w naszych sercach miłości do bliźniego nie można mówić o miłości do Boga. Sam Jezus Chrystus dał nam najlepszy przykład jak powinniśmy kochać ludzi – tak i my staramy się z miłością przyjmować uciekający przed wojną naród ukraiński.

Biskup Atanazy podarował dla obecnego podczas uroczystości w Radomiu Metropolity Filareta ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, orędowniczki diecezji łódzko-poznańskiej. Życząc by modlitwa przed ikoną pozwalała władyce Filaretowi dobrze wspominać Jego pierwszą modlitwę podczas Liturgii Świętej w świątyni naszej diecezji.

Na zakończenie święta Biskup Atanazy pozdrowił ks. Pawła Sidoruka – proboszcza Parafii Prawosławnej w Radomiu w związku z obchodzonymi niedawno czterdziestymi urodzinami. Życząc dalszej wytężonej pracy nad rozwojem parafii hierarcha wręczył dla o. Pawła pamiątkowy krzyż.

tekst: ks. Michał Kuryło

zdjęcia: archiwum diecezji łódzko-poznańskiej