Konferencja Katechetyczna w Niemczech

Konferencja Katechetyczna w Niemczech

 Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity i Warszawskiego i całej Polski w dniach 10 – 12 października 2023 roku odbyła się konferencja katechetyczna w Schönburg (Niemcy) w siedzibie Kościoła ewangelickiego środkowych Niemiec.

            W konferencji udział wzięli duchowni z poszczególnych diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z Polski. Diecezję przemysko – gorlicką reprezentował ks. prot. Mirosław Cidyło (Bartne), diecezję lubelsko – chełmską ks. prot. Marcin Chyl (Sandomierz), diecezję wrocławsko – szczecińską ks. prot. Andrzej Jaroszuk (Żmigród), diecezję białostocko – gdańską ks. prot. Mirosław Filimoniuk (Białystok), diecezję łódzko – poznańską ks. Marcin Bielawski (Częstochowa).

            Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła katechezy i nauczania religii, oraz etyki w szkolnictwie dzieci oraz młodzieży.

            Spotkanie rozpoczęło się modlitwą ekumeniczną w kościele ewangelickim. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do sali konferencyjnej i miały miejsce okolicznościowe wystąpienia każdego z uczestników dzieląc się swoimi doświadczeniami w szkolnictwie.

Następnie odbyły się prelekcje dotyczące tematyki konferencji. Pierwszy wystąpił pastor Sören Brenner, referując temat nauczania religii oraz etyki w szkole na terenie wschodnich Niemiec. Kolejno uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania ks. Marcina Chyla referującego temat nauczania religii prawosławnej w szkole oraz w punktach katechetycznych i zagadnień ekumenicznych w podstawie programowej opartej o wytyczne Świętego Soboru PAKP. Obaj prelegenci w swoim wystąpieniu zaznaczali, jak ważna jest w nauczaniu religii relacja nauczyciela z uczniem oparta na Bożej miłości. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań do referentów.

Po części dydaktycznej odbyła się część praktyczna konferencji. Uczestnicy udali się do szkół: ponadpodstawowej Szkoły Państwowej (Landessschule Pforta) oraz podstawowej (St.-Martins-Schule) w Naumburgu, które po mimo, że są szkołami ewangelickimi przyjmują w swoje progi uczniów także wyznania rzymskokatolickiego.

Uczniowie ze szkoły ponadpodstawowej mieli możliwość przeprowadzenia rozmowy z kapłanami prawosławnymi z Polski. Młodzież pytała o prawosławie w ogólnym znaczeniu administracyjnym na tle całego świata. Pojawiły się także pytania dotyczące młodzieży prawosławnej oraz nauczania religii prawosławnej w szkołach oraz punktach katechetycznych.

Dyrektor szkoły podstawowej wraz z nauczycielami oprowadzili uczestników konferencji po swojej placówce. Grono delegatów zostało zaproszone na lekcję muzyki, podczas której dzieci uczyły się heksaemeronu wykorzystując metody i środki dydaktyczne.

Na koniec spotkania, przedstawiciele PAKP podziękowali za możliwość owocnych obrad i pełni doświadczeń wrócili do Polski, aby zdobytą wiedzę i doświadczenie na konferencji móc wykorzystywać przy swoich parafiach w prowadzeniu punktów katechetycznych, a także nauczaniu dzieci i młodzieży w szkołach.

Tekst i zdjęcia: ks. Marcin Bielawski