Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Wieczór 26 września oraz środowy poranek 27-go, to wyjątkowe dla Prawosławia momenty liturgicznego przeżywania Święta Podniesienia Życiodajnego Krzyża Jezusa Chrystusa. Wszystkie uroczystości odbyły się w cerkwi Świętej Równej Apostołom Wielkiej Kijowskiej Księżnej Olgi, która to świątynia odpowiedzialnie i godnie przejęła wszelkie funkcje Soboru Świętego Aleksandra Newskiego, w którym trwa wielki remont na zewnątrz i w środku budynku.

Wieczornemu nabożeństwu przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście duchownych parafii i gości. Zasadniczą różnicą świętowanego wydarzenia była liturgiczna pokora w sprawowaniu całego nabożeństwa. Polegała ona na krótkim wyjściu Władyki i duchownych do przedsionka, później do centrum świątyni, by dokonać błogosławieństwa chlebów, pszenicy, wina i oleju – aż do samego końca Wsienoszcznoho Bdienija duchowieństwo znajdowało się w Ołtarzu. Działo się tak ze względu na powagę Świętego Drzewa Krzyża Pańskiego, Które znajdowało się na Tronie Bożym – Prestole, gdzie tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa zostało przez duchownych przeniesione.

Dopiero końcowe śpiewy Swiatyj Boże.. ukazały chwałę wynoszonego przez Ekscelencję Świętego Krzyża Jezusa Chrystusa. Władyka z niezwykłym namaszczeniem dokonał aktu Podniesienia Krzyża Pańskiego, ukazując go wiernym na cztery strony świata przy wznoszonych modlitwach protodiakońskich oraz setek chóralnych śpiewów Panie Zmiłuj się – jako odpowiedź w liturgicznym dialogu z Protodiakonem. Po umiejscowieniu Świętego Krzyża na środkowym analogionie, stoliczku na ikony – Władyka, duchowni i wierni oddawali pokłony do ziemi, by później ucałować Życiodajne Drzewo Krzyża z Bożą bojaźnią i radosną pokorą a także przystąpili do miłego pomazania czoła wonnym olejkiem.

Środowa Boska Liturgia także była sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Atanazego, wierni przystąpili do Świętych Tajemnic i wszyscy po raz kolejny oddali pokłony Życiodajnemu Drzewu Krzyża Jezusa Chrystusa.

Pod koniec Arcypasterskie Słowo przypomniało wszystkim, że znak Krzyża czyniony przez wiernego to za każdym razem porażka diabła. Mamy niezwykły dar Boży w codziennym życiu, oręż do pokonywania złych myśli, trudnych sytuacji, nieprzewidzianych problemów – Znak Krzyża! – akcentował Hierarcha. W tym znaku zwyciężali prawowierni, pod tym znakiem spoczywają nasi zmarli, którzy zasnęli w Panu. Biskup Atanazy podziękował duchownym, pozdrowił chórzystów za ich modlitewne brzmienie a także pobłogosławił wszystkich, którzy tego dnia dostąpili Boskich Tajemnic Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władyko !

tekst i foto: redakcjalp