Poświęcenie Krzyża w Bielsku-Białej

Poświęcenie Krzyża w Bielsku-Białej

9 września 2023 roku w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość poświęcenia Krzyża na działce, na której niebawem rozpocznie się budowa cerkwi.

Sobotnią uroczystość rozpoczęła Boska Liturgia sprawowana w Kościele Przenajświętszej Trójcy przy ul. Sobieskiego 10. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście duchowieństwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej a także archimandryty Piotra (Dawidziuka) namiestnika Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, ks. mitrata Eustachego Stracha z Kędzierzyna-Koźla oraz protodiakona Marka Łopatiuka z Warszawy.

Podczas Liturgii Świętej obecni byli zaproszeni goście: Biskup Piotr Greger- Biskup pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. prałat Józef Oleszko – proboszcz parafii Przenajświętszej Trójcy w Bielsku-Białej, ks. Józef Budniak, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej – Pan Adam Ruśniak, Wicestarosta Bielski – Pan Andrzej Kamiński, Przewodnicząca Zarządu Gminy Żydowskiej w Bielsku-Białej – Pani Dorota Wiewióra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej – Pan Wiesław Maj, Wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących – Pan Jan Marek.

Tuż przed Liturgią Świętą w progu świątyni Biskupa Atanazego wierszykami i kwiatami przywitały dzieci, chlebem i solą, starosta – Pan Aleksander Kornijczuk oraz proboszcz – ks. Michał Kuryło.

Witając ekscelencję, ks. Michał zaznaczył jak podniosłe, uroczyste i pokrzepiające prawosławną społeczność Podbeskidzia są dzisiejsze uroczystości. Zaznaczając, iż dzisiejszy dzień przynosi nam symbolicznie nową energię do budowania świątyni w Bielsku-Białej.

Ze słowem do wiernych podczas Liturgii zwrócił się Władyka Atanazy, nawiązując do przeczytanej w tym dniu perykopy Ewangelicznej.

Na zakończenie Liturgicznych uroczystości, po życzeniach długich i błogich lat, wręczone zostały Ordery świętej Marii Magdaleny III stopnia dla: ks. Prałata Józefa Oleszko – Proboszcza Parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej, gdzie od ponad pięciu lat udostępniany jest kościół aby wierni prawosławni mieszkający na Podbeskidziu mogli sprawować Liturgię Świętą. Dla Pana Jarosława Klimaszewskiego – Prezydenta miasta Bielska-Białej oraz dla Pana Adama Ruśniaka – Zastępcy Prezydenta miasta Bielska-Białej za ogromny wkład i otwarte serca dla wiernych Kościoła Prawosławnego mieszkających w Bielsku-Białej. Dla Pana Aleksandra Kornijczuka – Starosty Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy, który był jednym z głównych inicjatorów w dążeniu do odprawiania stałych nabożeństw i tworzeniu parafii w Bielsku-Białej. 

Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny na wniosek Biskupa Diecezjalnego wręczany jest przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, którego Przewodniczącym jest Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Jego Eminencja Metropolita Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski.

W tym dniu przekazany został dla parafii bogato zdobiony egzemplarz Ewangelii Świętej w języku Polskim.

O godzinie 13:00 na działce przy rogu ulic Jeżynowej i Rysiej miał miejsce molebień z czynem poświęcenia Krzyża, któremu przewodniczył Biskup Atanazy wraz z przybyłym duchowieństwem. Podczas uroczystości w miejscu, na którym niebawem rozpoczną się prace przy budowie czasowej cerkwi przeniesionej z Zaścianek, oprócz gości towarzyszącym uroczystościom od rana, obecni byli przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: przedstawiciel Biskupa Adriana Korczago – Biskupa Diecezji Cieszynskiej – ks. radca Waldemar Szajthauer, ks. Piotr Szarek – proboszcz parafii w Starym Bielsku oraz ks. Krzysztof Cienciała – proboszcz parafii w Bielsku.

Na zakończenie uroczystości w swoim słowie Biskup Atanazy podkreślił iż, tym Krzyżem dziś poświęconym rozpoczęty został trudny lecz miły Bogu proces budowy świątyni prawosławnej na Podbeskidziu. Władyka pozdrowił proboszcza, ks. Michała Kuryło, chórzystów za przepiękny śpiew, wszystkich parafian, którzy byli obecni w tym dniu ale również i tych, którzy zostali filarem parafii, rozpoczynając tu starania o powstanie tu parafii, życząc by w jak najkrótszym czasie spotkać się tu nie pod namiotem, pod „gołym niebem” a pod kopułą wybudowanej w szybkim czasie cerkwi, aby wspólną modlitwą szukać drogi do Boga Jedynego.  

Z tego miejsca zapewniając o modlitwie za ofiarodawców, jeszcze raz zwracamy się z prośbą o wsparcie wielkiego dzieła budowy cerkwi w Bielsku-Białej.

Ofiary można składać na rachunek bankowy: 66 1240 6449 1111 0011 2746 7819

tekst: ks. Michał Kuryło

zdjęcia: Ivan Furyk, Wiaczesław Tomaszewski