Zakończenie prac remontowych świątyni w Poznaniu

Zakończenie prac remontowych świątyni w Poznaniu

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz cerkwi Św. Mikołaja w Poznaniu, które trwały ponad dwa miesiące – zostały zakończone.
Zakres wykonanych prac:

  • demontaż starej podłogi drewnianej i legarów
  • wykonanie fundamentów betonowych pod ikonostasem i schodami
  • wykonanie słupków i belek wzmacniających pod ikonostasem od strony nawy i wypełnienie kruszywem
    -wykonanie posadzki betonowej i wylanie stopni schodów i ułożenie płytek podłogowych
  • W środkowej części świątyni wykonano wylewkę samopoziomującą posadzki nawy oraz ułożono płytki. Pomalowane zostały ściany i sufit w prezbiterium, części środkowej i przedsionek cerkwi oraz salka katechetyczna. Naprawione zostały metalowe drzwi wejściowe i boczne, które zostały odmalowane. Wokół cerkwi wykonano opaskę izolacji przeciwwilgociowej.
    Cerkiew wzbogaciła się o dwa nowe Kiwoty, w których umieszczono ikonę Św. Mikołaja i ikonę Św. Paisjusza Światogorca – dar ze Św. Góry Atos – dla świątyni w Poznaniu.
    Spasi Hospodi i niski pokłon za wsparcie modlitewne naszemu Władyce Atanazemu i dla wszystkich osób z parafii, które pracowały i pomagały w czasie remontu świątyni.

tekst i foto: Ks. Sławomir Kondratiuk