Święto Poczajowskiej Ikony Bogurodzicy

Święto Poczajowskiej Ikony Bogurodzicy

W  Parafii św.  Mikołaja w Bydgoszczy   w dniu 05.08.2023 obchodzono pamięć Poczajowskiej Ikony  Matki Boskiej . Świętą Liturgię w tym uroczystym dniu sprawował Ordynariusz Łódzko – Poznański,  Jego Ekscelencja Biskup Atanazy. Ikona ta została przywieziona  kilka lat temu  przez wiernych Parafii Prawosławnej  z Bydgoszczy, którzy to specjalnie udali się po nią aż do Poczajowa. Ikona ta   z wielką radością została przyjęta przez parafian bydgoskich, których większość pochodzi z Ukrainy, „jako nasza Matka”  

Przed świątynią Jego Ekscelencja Biskup Atanazy został powitany kwiatami , chlebem i solą. Podczas  świętej Liturgii wraz  z Jego Ekscelencją  służyli:  ks. Mariusz Radziwon ,  ks. Mirosław Antosiuk z Kalisza i ks. Mikołaj Hajduczenia z Torunia.

W swoim duszpasterskim słowie, po odczytaniu św. Ewangelii, Jego Ekscelencja przypomniał historię Matki Bożej Poczajowskiej, podkreślając , że  Matka Boża broniła chrześcijan w Poczajowie przed napaścią ludów pogańskich, chcących zniszczyć wiarę chrześcijańską .  My zaś w naszych trudnych i ciężkich duchowo czasach powinniśmy  prosić o pomoc i zabiegać o opiekę Matkę Boską Poczajowską,  której to ikona jest przed nami na środku świątyni. Większość wiernych przystąpiła do sakramentów  świętej  spowiedzi i eucharystii.

Na zakończenie  wzniesiono specjalne modlitwy do Matki Boskiej Poczajowskiej.  Jego Ekscelencja podziękował księdzu Mariuszowi  Radziwonowi,  Proboszczowi  Parafii Bydgoskiej, chórowi i parafianom za zaangażowanie i wspólne modlitwy . Ks  Mariusz w  podniosłym  słowie podziękował Jego Ekscelencji  za przybycie i modlitwę w dniu dzisiejszym oraz za codzienne modlitewne wsparcie odczuwane przez bydgoską parafię.

tekst: ks. Mikołaj Hajduczenia

foto: redakcjalp