Uroczystości ku czci Świętej Równej Apostołom Wielkiej Księżnej Olgi

Uroczystości ku czci Świętej Równej Apostołom Wielkiej Księżnej Olgi

W dniach 22-23 lipca b.r. druga świątynia prawosławna Łodzi obchodziła szczególne momenty liturgicznej uwagi, związane ze świętem Patronki – Świętej Równej Apostołom Wielkiej Księżnej Olgi. Przeniesienie akcentu świętowania tego dnia związane jest z ogólnym remontem cerkwi głównej naszej Diecezji.

Całonocne Czuwanie sprawowali duchowni diecezji oraz goście, by pod przewodnictwem Ordynariusza – Biskupa Atanazego – pokłonić się ikonie Św. Księżnej Olgi oraz celebrować świąteczne uroczystości.

Niedzielny poranek rozpoczęło nabożeństwo poświęcenia wody oraz najważniejszy akcent świętowanego wydarzenia – Boska Liturgia, pod przewodnictwem Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, w koncelebrze Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego oraz duchownych całej diecezji i gości.

Arcypasterskie, ojcowskie Słowo pouczenia skierował do wiernych Dostojny Gość, abp Jerzy. Władyka precyzyjnie określił powód zebrania się wszystkich w świątyni i ukierunkował umysły wszystkich na pojęcie służenia powszechnego, czym wyróżnia się działalność Patronki łódzkiej świątyni wśród innych Świętych. Wiarę w Boga, którą Święta Olga zdołała zasiać w sercach najbliższych jej osób, zakiełkowała i przyniosła owoce duchowe w wyniku jej własnego przykładu – ona sama dokonała wielkiej i odpowiedzialnej duchowej działalności pozbywając się pogaństwa jako ograniczenia a przyjmując strumień wiary jako ożywczą energię, która uzdrawia i dopomaga w życiu osobistym – mówił abp Jerzy. Arcypasterskie słowa Hierarchy przypomniały wiernym także o potrzebie nieustannej modlitwy wzajemnej – za siebie, za bliskich, za niewierzących – za cały świat, bo w taki sposób Prawosławie definiuje rzeczywistość, przy pomocy nieustającej modlitwy, modlitwy upartej, uporczywej i najczystszej.

Słowom Władyki Jerzego wtórował także łódzki i poznański Hierarcha, gdy na koniec świątecznych nabożeństw podkreślił nie tylko osobiste i diecezjalne zadowolenie z świętowania tego ważnego prazdnika z udziałem abpa Jerzego ale też wyraził zakłopotanie w związku z wielką ilością pochlebnych słów, którymi obdarzył Władykę Atanazego, Arcybiskup Jerzy.

W słowie końcowym Ordynariusz naszej Diecezji, Ekscelencja Bp Atanazy podziękował Arcybiskupowi Jerzemu, duchowieństwu diecezji i spoza jej granic, gościom, dzieciom i młodzieży, Radzie Parafialnej i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowywaniu wyjątkowego dnia poświęconego Świętej Oldze, Patronce łódzkiej świątyni, w której nabożeństwa odbywają się każdego dnia.

tekst i foto: diecezjalp