Prace remontowe w Sosnowcu

Prace remontowe w Sosnowcu

Parafianie sosnowieccy, w towarzystwie proboszcza przystąpili do porządkowania sosnowieckiej cerkwi przed zbliżającymi się dużymi pracami remontowymi.

Po przygotowaniu i zabezpieczeniu świątyni, specjaliści przystąpią do prac polegających na uporządkowaniu, naprawie i rozbudowaniu wszystkich instalacji w cerkwi. Specjaliści zinwentaryzują wszystkie instalacje, a następnie dokonają niezbędnych napraw i modernizacji.

Po tym etapie, przystąpimy do malowania świątyni.

W trakcie prac, z powodów bezpieczeństwa świątynia będzie wyłączona z użytkowania. Z tego powodu w najbliższym czasie nabożeństwa zostaną zredukowane do niedzielnej Liturgii, która będzie się odbywała na zewnątrz, przed Cerkwią.

Planowany koniec prac, to druga połowa sierpnia.

Parafia z powodu podwyżek towarów i usług nie zebrała całej kwoty niezbędnej do wykonania prac. Dlatego, zwracamy się do wszystkich dobrych ludzi z wielką prośbą o wsparcie prac w naszej cerkwi. Zapewniamy, że będziemy w najbliższych miesiącach gorliwie modlić się za wszystkich darczyńców.

Datki prosimy o przekazywanie na konto: Nr konta: PKO O/Sosnowiec 73 1020 2498 0000 8202 0160 2713 Proboszcz parafii, ks. Mikołaj zapewnia o modlitwie za wszystkich darczyńców! (imiona osób, za których chcecie się pomodlić prosimy przesyłać drogą mailową na adres: parafia@sosnowiec.cerkiew.pl).

Spasi Hospodi !

tekst: ks. Mikołaj Dziewiatowski