POZNAŃ: Zbiórka darów do Chersonia na Ukrainie  

POZNAŃ: Zbiórka darów do Chersonia na Ukrainie  

“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście” Mt 25.Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Poznaniu przy współpracy Prawosławnego Metropolitalnego  Ośrodka Miłosierdzia w Warszawie ELEOS, którego dyrektorem jest ks. Doroteusz Sawicki zorganizowała  zbiórkę do miasta Chersoń. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w cerkwi poznańskiej przez dwa tygodnie prowadzona była zbiórka na ten cel. Zebrano żywność, środki czystości, chemię, zakupiono koce, śpiwory i kołdry oraz sprzęt ogrodniczy. W niedzielę po południu dary zostały załadowane do busa po które przejechał ojciec Aleksiej z Kijowa. Jest to pomoc dla cerkwi Prawosławnej w Chersoniu. Wszystkim ofiarodawcom z głębi serca Spasi Hospodi. 
TEKST I FOTO: ks. Sławomir Kondratiuk