Odprawa szkoleniowa kapelanów Służby Więziennej

Odprawa szkoleniowa kapelanów Służby Więziennej

W dniach 21-23 czerwca 2023 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy odbyła się odprawa szkoleniowa prawosławnych kapelanów Służby Więziennej. Uczestniczyli w niej kapelani delegowani ze wszystkich diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Z diecezji łódzko-poznańskiej w wydarzeniu udział wzięli duchowni: ks. Mirosław Antosiuk z Kalisza, ks. Władysław Tyszuk z Kielc, ks. hieromnich Aleksander z Krakowa, ks. Paweł Sidoruk z Radomia oraz ks. Marcin Bielawski z Częstochowy.

Organizatorem odprawy był ks. prot. dr Andrzej Lewczak – Naczelny Prawosławny Kapelan Służby Więziennej.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Gorlickiego i Przemyskiego, przed merytoryczną częścią konferencji, w cerkwi pw. Św. Trójcy w Sanoku odsłużono nabożeństwo w intencji funkcjonariuszy, pracowników oraz kapelanów Służby Więziennej. W nabożeństwie brali udział dyrektorzy pobliskich Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych. W słowie skierowanym do uczestników, w kontekście zbliżającej się rocznicy 100-lecia autokefalii, naczelny kapelan podkreślił znaczenie i rolę jaką w minionym czasie odegrało prawosławne duszpasterstwo więzienne. Wymienił kapelanów, którzy złożyli najwyższą ofiarę w służbie drugiemu człowiekowi m.in. ks. mjr Włodzimierza Ochaba, ks. Jerzego Łotockiego i wielu innych. Na zakończenie nabożeństwa ks. Andrzej Lewczak wręczył zasłużonym kapelanom Krzyże Prawosławnego Duszpasterstwa Więziennego, zaś przybyłym oficerom ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

Właściwa część odprawy szkoleniowej odbyła się w ODK SW w Olszanicy, gdzie zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego mgr Joanna Mokrauz z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu, dotyczącego komunikacji niewerbalnej. Kolejnego dnia szkolenie prowadziła kpt. Izabela Tenus-Rosół – kierownik penitencjarny Zakładu Karnego w Przemyślu. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w kontakcie z osadzonymi, rolę wartości w procesie resocjalizacyjnym. Szerzej zaś mówiono o posłudze religijnej, jako czynniku chroniącym od zachowań samobójczych. Merytoryczną część konferencji zakończył wykład ks. mitrata Wiaczesława Janiela z ZK w Przemyślu, który omówił praktyczne aspekty pracy duszpasterskiej w izolacji więziennej.

Podsumowując odprawę ks. Andrzej Lewczak podziękował zebranym za przybycie. Wyraził także wdzięczność Bogu za możliwość zorganizowania spotkania. Kapelani z kolei wyrazili podziękowania za perfekcyjną organizację, wysoki poziom konferencji oraz możliwość uczestnictwa.

ks. Łukasz Lewczuk

zdjęcia: archiwum Prawosławnego Duszpasterstwa SW

za: https://www.orthodox.pl/odprawa-szkoleniowa-kapelanow-sluzby-wieziennej/