Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim

Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim

W niedzielę 11 czerwca 2023 roku Cerkiew Prawosławna obchodziła pamięć Wszystkich Świętych.
W tym dniu przypada święto parafialne w Piotrkowie Trybunalskim.

W przeddzień uroczystości nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył proboszcz parafii –
ks. Jan Jakimiuk wraz z wikariuszem – ks. Michałem Kuryło.

W niedzielę tuż przed 9:00 miało miejsce Małe poświęcenie wody – które sprawował ks. Michał Kuryło.

Uroczystą Boską Liturgię celebrował Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście dziekana i proboszcza krakowskiego – ks. Jarosława Antosiuka, ks. Władysława Tyszuka z Kielc, ks. Jana Jakimiuka,
ks. Michała Kuryło a także protodiakona Aleksandra Zhytnika z Łodzi i diakona Jana Boiszko.

Hierarchę, u progu świątyni, przygotowanymi wierszykami i kwiatami, witały dzieci, młodzież, Rada Parafialna a także proboszcz parafii.

Biskup Atanazy w swym słowie skierowanym do wiernych podkreślił, iż pamięć Wszystkich Świętych wypadła w tym roku razem z dniem wspominania Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Władyka pokreślił, iż święci byli takimi samymi ludźmi jak my wszyscy. Nie różnili się w swoim człowieczeństwie od nas. Również i Oni niejednokrotnie upadali w grzechu. Jednakże ich życie pokazało jak walczyli z tą grzesznością, jak odwracali się od niej zwracając się ku Zbawicielowi, pragnąc za życia upodobnić się do Chrystusa, idąc Jego ścieżkami. Tak i my dziś wszyscy nosząc imiona świętych powinniśmy brać z Nich przykład, z ich życia, z ich walki z grzechem. Należy walczyć z grzechem, oczyścić się z tego co złe. Powinniśmy pragnąć i starać się za wszelką cenę oczyścić swój umysł, a zwłaszcza serce, aby wypełniło się ono prawdziwie Zmartwychwstałym Chrystusem.
 

W samym końcu uroczystości liturgicznych, biskup Atanazy pozdrowił obchodzącego w tym roku jubileusz pięćdziesiątych urodzin ks. Jana Jakimiuka, życząc mu wielu sukcesów na drodze kapłańskiej, nieustannej pomocy Stwórcy i Wszystkich Świętych, wręczając jubilatowi pamiątkowy krzyż z ozdobami.

Tego dnia miało miejsce pożegnanie wikariusza, ks. Michała Kuryło, który przechodzi do Bielska-Białej. Biskup Atanazy wręczył nowemu proboszczowi parafii w Bielsku-Białej ikonę patrona diecezji – św. Aleksandra Newskiego, podkreślając jak trudna i wymagająca posługa czeka kapłana. Po uroczystym słowie władyki Atanazego skierowanym do ks. Michała, z podziękowaniami zwrócił się również proboszcz, ks. Jan wraz z radą parafialną.

Po uroczystościach liturgicznych wszyscy wierni spotkali się przy wspólnym piknikowym stole, rozdzielając świąteczną radość.

tekst: ks. Michał Kuryło

zdjęcia: Stefanida Pencheva