Ruch służbowy w Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Ruch służbowy w Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Dekretem z dnia 12.06.2023 roku Biskup Łódzki i Poznański Atanazy z dniem dzisiejszym zwalnia ks. Michała Kuryło z wikarnego parafii pw. Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim.

Dekretem z dnia 12.06.2023 roku Biskup Łódzki i Poznański Atanazy z dniem dzisiejszym zwalnia ks. Marcina Bielawskiego z proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Bielsku-Białej.

Dekretem z dnia 12.06.2023 roku Biskup Łódzki i Poznański Atanazy z dniem dzisiejszym mianuje ks. Michała Kuryło proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Bielsku-Białej.