Swiataja Troica

Swiataja Troica

W sobotni wieczór, pod przewodnictwem Ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej, Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, zebraliśmy się w cerkwi św. Olgi w Łodzi, by uroczyście rozpocząć celebrację świątecznych nabożeństw. Pierwszym z nich było Całonocne Czuwanie z nieodłączną prazdniczną litiją oraz czytaniem Ewangelii na środku świątyni.

Władyka Atanazy przewodniczył też Boskiej Liturgii w sam dzień święta, po której także sprawowana była wyjątkowa Wieczernia, podczas której czytano modlitwy Święta Pięćdziesiątnicy. Homilię wygłosił także Arcypasterz, w której kierował serca wiernych do pojęcia miłości jako prapoczątku wszelkich cerkiewnych wydarzeń, jakie dane jest nam świętować i przeżywać. To z miłości każdy z nas powołany jest do życia w określonym celu, mówił Władyka, z miłości Boga do człowieka, która pozostaje niezmienna i nie przemija. Gdyby każdy głęboko uświadomił ten fakt, nie byłoby grzechu i zła na ziemi, nie byłoby wojen i nieporozumień a jedynie Królestwo Niebieskie, na wzór pierwszych chrześcijańskich wspólnot, o których czytano przez cały okres 50 dni w lekturze Dziejów Apostolskich. Podobnie, jak pierwsi chrześcijanie, po celebracji wszystkich świątecznych nabożeństw oraz doksologii Święta Zesłania Świętego Ducha na Apostołów, wszyscy wierni zostali zaproszeni przez Władykę Atanazego na piknik – agapę, wspólny posiłek.

Na przycerkiewnym placu zmieścił się każdy wierny, który przybył tego dnia do świątyni a przepyszne smakołyki z bigosem na czele wspaniałym zapachem obwieszczały ucztę dla ciała, którą przygotowała Parafia.

S Prazdnikom !

tekst i foto: redakcjalp