Kaliskie freski

Kaliskie freski

Parafia prawosławna pod wezwaniem św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu, ma przyjemność poinformować, że od 15 maja 2023 roku rozpoczęła się kontynuacja prac przy malowidłach ściennych w naszej świątyni. Tegoroczny zakres obejmuje uzupełnienie i rekonstrukcję dekoracji przedstawiającej wizerunki apostołów świętego Łukasza i świętego Marka. Po raz kolejny zadanie zostało w pełni sfinansowane przez Urząd Miasta Kalisza, za co Parafia składa na ręce Pana Prezydenta Krystiana Kinastowskiego i Rady Miasta serdeczne podziękowania. Pomimo skromnego budżetu, w tym roku udało się nam przeznaczyć również własne środki na wykonanie innych prac przy polichromiach. Dodatkowo planujemy ubiegać się o wsparcie finansowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego w nadchodzącym naborze wniosków o dotacje na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich w 2023 r. Wszystkie zabiegi wykonuje współpracujący z nami, od samego początku zespół prowadzony przez dyplomowanego konserwatora mgr Dagmarę Kończalską. Efekty ich kilkuletnich starań oraz zaangażowanie w przywracaniu naszej świątyni dawnego blasku są już widoczne. W chwili obecnej turyści i mieszkańcy podziwiają piękno odrestaurowanych malowideł na sklepieniu i ścianie przed ikonostasem. Cieszymy się niezmiernie, że nasza cerkiew po wieloletnich staraniach księdza Mirosława Antosiuka staje się ponownie perełką na mapie kaliskich zabytków.

Autor tekstu: Piotr Trybuszewski

Autor zdjęć: Dagmara Kończalska