Święto parafialne w kieleckiej parafii

Święto parafialne w kieleckiej parafii

W IV Niedzielę po Wielkanocy – O Ślepcu, Parafia Prawosławna w Kielcach obchodziła swoje Święto patronalne – Św. Mikołaja z Miry Licyjskiej. Uroczystej niedzielnej Liturgii Świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Biskup Atanazy.

W progu świątyni swego Władykę witały dzieci, Rada Parafialna oraz proboszcz parafii, ks. mitrat Władysław Tyszuk. W trakcie nabożeństwa, po przeczytaniu perykopy Ewangelicznej homilię wygłosił Władyka Atanazy. Arcypasterz wyjaśnił wiernym głębokie znaczenie spotkania człowieka z Bogiem. Trudno nam sobie dziś wyobrazić sytuację – mówił Władyka – jak widzi świat osoba niewidząca. Naród izraelski był przekonany, że każda choroba, również ślepota jest następstwem grzechu samego chorego lub jego przodków. W tym wypadku choroba była jednak dopuszczona, aby mogła się objawić Chwała Boża. Rzeczywistość dzisiejsza często nas przerasta i poszukujemy winnych zapominając, że jak mówił św. Augustyn, to my ją tworzymy. Podążanie na Bogiem to droga pokory i wyrzeczeń, a często cierpienia i ofiarności. Taki przykład dają nam wspominani w dniu dzisiejszym święci, święty apostoł i ewangelista Jan teolog, nazywany też apostołem miłości oraz święty Mikołaj, arcybiskup Miry Licyjskiej.

Na zakończenie uroczystości Władyka Atanazy podziękował proboszczowi kieleckiej parafii za zaproszenie na święto oraz za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę duszpasterską. Władyka podziękował za przybycie na uroczystości również duchowieństwu diecezjalnemu w osobach Dziekana Krakowskiego – ks. Prot. Jarosława Antosiuka i katedralnego protodiakona ks. Aleksandra Żytnika. Szczególne słowa podziękowania Władyka Atanazy skierował do zebranych parafian, wyrażając swoje zadowolenie faktem wielkiego odrodzenia życia parafialnego. Dawno, mówił Władyka, ta świątynia nie była wypełniona taką ilością wiernych. Szczególnie cieszy obecność młodego pokolenia i dzieci, gdyż to nasza przyszłość. Niech Dobry Bóg wam Błogosławi!

tekst: parafia w Krakowie

foto: redakcjalp