Wielki Tydzień w łódzkiej Katedrze

Wielki Tydzień w łódzkiej Katedrze

Cerkiew św. Olgi w bieżącym roku całkowicie przybrała na siebie wszelkie obowiązki katedralnego Soboru, więc od dłuższego czasu sprawujemy właśnie tu wszystkie prawosławne nabożeństwa. Biskup Atanazy konsekwentnie wspierał wszystkich duchownych i wiernych, sprawując kolejne służby w ciągu nie tylko tego wyjątkowego, Wielkiego Tygodnia – ale i w pozostałe dni Wielkiego Postu.

Wielki Poniedziałek rozpoczął się czytaniem Królewskich Godzin Kanonicznych, podczas których czytane były poszczególne, obszerne fragmenty Ewangelii. Mówiły one o nauczaniu Jezusa, za które Mesjasz i Pan został później wywyższony na Krzyżu strasznej Golgoty jak łotr.. Zwieńczeniem wielkopostnego wyczekiwania była Boska Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów, podczas której wierni przystąpili do Świętych Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Wielki Wtorek także nie odstawał tematycznie od przeżywanego czasu i Tygodnia Męki Pańskiej, o czym słyszeliśmy wielokrotnie na nabożeństwie Jutrzni, którą sprawowaliśmy wieczorem Wielkiego Poniedziałku, tak, jak w Wielkim Poście to się odbywa.

Wielka Środa przyniosła nam radość nagrody paschalnej, ponieważ na samym początku Boskiej Liturgii został nagrodzony za swoją ofiarną pracę na rzecz Cerkwi, proboszcz prawosławnej parafii w Radomiu – o. Paweł Sidoruk – prawem noszenia krzyża z ozdobami. Gromkie Aksios! Godzien! podniosło na duchu nas wszystkich i pokornie wskrzesiło z niemocy tych, którzy wątpili jeszcze w radosny Wielki Post.

Wieczorem, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, wraz z miejscowym i zaproszonym duchowieństwem sprawowany był Sakrament Chorych dla wszystkich, kto zjawił się w świątyni. Usilna modlitwa oraz pomazanie olejem po raz kolejny uskrzydliły wiernych na drodze wielkopostnych wysiłków ascetycznych.

Wielki Czwartek to wspomnienie Mistycznej Wieczerzy Zbawiciela w gronie pierwszej wspólnoty cerkwi na ziemi – Jego Apostołów. Tuż po rozpoczęciu Boskiej Liturgii został odznaczony nagrodą paschalną, prawem noszenia kamiławki, nakrycia głowy kapłana, ks. Michał Kuryło z Piotrkowa Trybunalskiego. Ks. Michał pełni tam obecnie posługę wikariusza i ochoczo angażuje młodzież do pomocy na rzecz parafii, oprócz wielu innych obowiązków parafialnych.

Wieczorne czytanie dwunastu fragmentów Ewangelii podczas sprawowanej Jutrzni ukazało nam wszystkie wydarzenia, które miały miejsce ponad dwa tysiące lat temu, które zmieniły bieg historii.

Wielki Piątek przyniósł spokój i zadumę, ponieważ ze względu na wspomnienie śmierci na Krzyżu Jezusa Chrystusa, nie była sprawowana Boska Liturgia. Wieczorem Ordynariusz Diecezji, Bp Atanazy przewodniczył długiemu nabożeństwu Wyniesienia Płaszczenicy, Całunu Chrystusa, na środek cerkwi połączonego z Jutrznią Wielkiej Soboty, podczas której sprawowaliśmy Płacz Matki Bożej. Jest to osobliwe, przejmujące nabożeństwo pogrzebu Chrystusa Pana.

Sobotni poranek – Wielka Sobota, to zupełnie inny niż dotąd charakter nabożeństwa, ponieważ bardzo przypomina paschalną radość – szaty i wystrój, kapłańskie i świątyni – przemieniają się na białe, jasne i radosne mimo, że jeszcze słyszymy w stichirach, tekstach liturgicznych o płaczu i śmierci lecz z inną konotacją, z nadzieją. Końcowe słowa Biskupa ATANAZEGO zaakcentowały istotę naszego wyczekiwania – Prawosławie to Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, bo taki jest sens naszej wiary – zaznaczył Władyka Atanazy.

Cerkiew św. Olgi jest otwarta przez cały dzień aż do późnych godzin wieczornych, by każdy wierny miał możliwość poświęcenia tzw. koszyczka wielkanocnego, by z Bożym paschalnym błogosławieństwem rozpocząć świętowanie po uczestnictwie w najważniejszym Nabożeństwie – Jutrzni i Liturgii Paschy Jezusa Chrystusa 2023 roku.

tekst i foto: redakcjalp