Niedziela Palmowa w cerkwi św. Olgi w Łodzi

Niedziela Palmowa w cerkwi św. Olgi w Łodzi

Wieczór Soboty Łazarza należy do przygotowania przed następnym, ważnym postnym wydarzeniem. Jest nim wspominanie oraz liturgiczne przeżywanie Wejścia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Z tego względu Całonocne Czuwanie, sprawowane pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji, Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, dopełnione było osobliwymi modlitwami. Wśród nich znalazła się modlitwa na poświęcenie palm czyli bazi.

Taki radosny akcent Święta zapoczątkował jego energetyczny, błogosławiony łaską Bożą przekaz teologiczny przez cały wieczór, by z rana uroczyście celebrować Boskie Liturgie.

Pierwszą z nich odsłużył ojciec Sergiusz Litwiinczuk, który uraczył wiernych także podniosłym słowem homilii świątecznej. Śpiewał dziecięcy chór naszej parafii. Przez cały czas trwania Boskiej Liturgii, od godzin porannych miała miejsce Spowiedź wiernych przez kilku kapłanów jednocześnie.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się druga Boska Liturgia, której przewodniczył Władyka Atanazy. Podczas tej służby bp Atanazy nagrodził nagrodami paschalnymi duchownych naszej parafii:

  • palicą, o. Dionizego (Awksietijuka)
  • protoijerejstwem, o. Aleksego Kucy, Sekretarza Ordynariusza Diecezji łódzko-poznańskiej

Homilię wygłosił o. Aleksy a słowo końcowe Władyka Atanazy, w którym przypomniał wszystkim o potrzebie prawidłowej oceny sytuacji na podstawie świętowanego wydarzenia. Dzisiejsze Święto jest i radosne – wjazd Króla dusz do Jerozolimy; a zarazem smutne – za kilka dni Król zostanie odrzucony na Krzyż; jest to święto przepełnione paradoksem – mówił Władyka – bowiem ci sami ludzie, jak wspomniał ojciec Aleksy, którzy wołają dziś Hosanna! – już za kilka dni będą krzyczeć i wymagać: Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj!!

Biskup Atanazy przestrzegł wszystkich zebranych przed niebezpieczeństwem błędnego osądu sytuacji, bo nikt z nas nie może być pewny dziś wielu wartości sygnowanych przez otaczający nas świat. Jedynie cerkiewna modlitwa rozpościera nad człowiekiem parasol Boskiej łaski, potrzebnej dla pozytywnego odbioru wydarzeń, które przeżywamy obecnie.

Hosanna Synu Dawidowemu na wieki! Niech będzie błogosławiony Ten, Który przychodzi w Imię Boga!

tekst i foto: redakcjalp