Święto Zwiastowania Bogurodzicy

Święto Zwiastowania Bogurodzicy

Wyjątkowy czas Wielkiego Postu obfituje w niezwykłe cerkiewne wydarzenia, sam jest jedynym okresem w ciągu całego roku liturgicznego Cerkwi prawosławnej, który mimo srogiego postu dodaje sił poprzez nabożeństwa. Wszystkie poranne i wieczorne służby w tym roku odbywają się w cerkwi p.w. św. Wielkiej Księżnej Olgi na ul. Piramowicza 12 w Łodzi, ze względu na remont głównej świątyni Diecezji łódzko-poznańskiej – Soboru p.w. św. Aleksandra Newskiego.

Wyjątkowość tej, pozbawionej fresków cerkwi wiąże się z jej historią, ponieważ przez dziesiątki lat modliły się w niej osierocone czy nikomu niepotrzebne małe dzieci. To z uwagę na nie świątynię przyozdobiono kolorowym malarstwem dywanowym, by szczera modlitwa była żywa jak kolory, które te dzieci oglądały podczas nabożeństw. Charakter modlitwy tych najmniejszych, którzy nie mieli dokąd pójść po rodzinne uczucia pozostał i nadal trwa w naszej cerkwi św. Olgi, co odczuwamy podczas każdego nabożeństwa w niej sprawowanego.

Wyjątkowe postne celebracje wspomagane są modlitwą tych małych dzieci z początku XX wieku w tak wielkim stopniu, w jakim piękne ikony w innych cerkwiach dopomagają w modlitwie wiernych. Podczas nabożeństw niemal da się odczuć, że w rzeczywistości jest nas więcej, niż zdołamy zaobserwować fizycznymi oczami.

W takim też duchu odbyły się czwartkowe (6.04) i piątkowe (7.04), świąteczne nabożeństwa Święta Zwiastowania Bogurodzicy. Czwartkowy wieczór rozpoczął Wielkim Powieczerzem nabożeństwo Całonocnego Czuwania, które zakończyła Boska Liturgia sprawowana w piątek z rana. Królewskie, bizantyjskie i przepełnione światłem czytanych tekstów liturgicznych służby tego święta, sprawowane pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego oraz duchowieństwa i chóru parafialnego przyciągnęły wiernych, którzy wielkim potokiem ciągnęli z bliższych i dalszych okolic Łodzi, wędrując do cerkwi św. Olgi.

Podniosłe nabożeństwa świąteczne były w stanie podnieść na duchu każdego wiernego, który – szczególnie w okresie Wielkiego Postu – kuszony jest przez diabła. Spowiedź trwała przez cały niemal czas celebracji świątecznej służby a jej zwieńczeniem była po raz kolejny Eucharystia udzielana na kilka Kielichów.

Arcypasterskie słowo Władyki Atanazego dodało siły każdemu uczestnikowi świątecznych wydarzeń i zachęciło do czynnego uczestnictwa w mających nadejść wielkich dniach wielkopostnych wyrzeczeń.

Preswiataja Bogorodice, Spasi nas !

tekst i foto: redakcjalp