Koncepcja architektoniczna nowej krakowskiej cerkwi

Koncepcja architektoniczna nowej krakowskiej cerkwi

19 marca został rozstrzygnięty konkurs na projekt nowej krakowskiej cerkwi pw. św. Cyryla i Metodego. Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański przychylił się do rekomendacji Rady Parafialnej i zatwierdził wybór koncepcji opracowanej przez architektów Pana Michała Bałasza i Panią Olgę Hajduczenia.

Przed nami wiele pracy aby koncepcja przerodziła się w projekt budowlany, a następnie powstał budynek cerkwi. Ufamy jednak, że z Bożą i Waszą pomocą, drodzy parafianie i sympatycy naszej Parafii, zbudujemy w Krakowie wspaniałą świątynię.

ks. Jarosław Antosiuk