Wieczór Kolęd Prawosławnych w Resursie Obywatelskiej w Radomiu. Zabrzmiały piękne kolędy z tradycji Kościoła Wschodniego.

Wieczór Kolęd Prawosławnych w Resursie Obywatelskiej w Radomiu. Zabrzmiały piękne kolędy z tradycji Kościoła Wschodniego.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Prawosławnego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, na koncert zaprosiło Centrum Kultury Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu.

Resursa Obywatelska gościła w piątek, 27 stycznia, na koncercie kolęd prawosławnych, Młodzieżowy Chór Prawosławnej Katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie pod przewodnictwem ks. protodiakona Rafała Dmitruka oraz Chór Katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, pod kierunkiem Elżbiety Weremijewicz.

Koncert zaszczycił Swoją obecnością Ordynariusz Diecezji Łódzkiej i Poznańskiej, Jego Ekscelencja Biskup Atanazy.

Kolędy nasze, jak mówili przed koncertem prowadzący oba chóry, są częścią świętowania Bożego Narodzenia, które wyznawcy prawosławia rozpoczęli wieczerzą wigilijną 6 stycznia. Przywędrowały doń z Zachodu i dość szybko się w nim zadomowiły. Kolędy, te znane z tradycji Kościoła Wschodniego, brzmią co roku w Resursie.

Prawosławne kolędy wykonywane są zazwyczaj w językach: ukraińskim, białoruskim, polskim, rosyjskim, serbskim cerkiewno-słowiańskim. Świadczy to o wzajemnym współistnieniu i przenikaniu się wielu kultur. Każda z nich oddziałuje na pozostałe.

Warszawski chór działa od lat 80. XX wieku. Tworzą go: młodzież szkół średnich, studenci oraz osoby pracujące. Występuje podczas niedzielnych liturgii, spotkań ekumenicznych oraz uroczystości organizowanych przez Cerkiew. Uczestniczył w wielu przeglądach i konkursach, m.in. w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu oraz Festiwalu Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach.

Chór z Łodzi istnieje blisko 140 lat. Wykonuje nie tylko muzykę sakralną, ale i wschodnie pieśni ludowe. Brał udział m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej i Łódzkim Festiwalu Czterech Kultur. Podczas internetowego Festiwalu „Razem w XXI wieku” (Sofia) otrzymał dyplom laureata pierwszego stopnia, a przegląd online „World Peace Choral Festival” zakończył ze srebrnym wyróżnieniem.

Sala koncertowa zgromadziła wielu miłośników prawosławnego śpiewu chóralnego, którzy wyczekiwali na to tradycyjne już w Radomiu, zarazem wyjątkowe wydarzenie.

tekst: redakcjalp, za: Barbara Koś: https://radom.naszemiasto.pl/wieczor-koled-prawoslawnych-w-resursie-obywatelskiej-w/ar/c1-9187917?fbclid=IwAR0IaQ1c4n-L0Dous2-DrjzlJilpSLDvVJcKcAToFHqxGoYfebuL-5HS_RU

foto: Adam Mikołajewski