Diecezjalne rekolekcje duchowieństwa

Diecezjalne rekolekcje duchowieństwa

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Atanazego, Prawosławnego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, dnia 1 kwietnia miały miejsce w cerkwi p.w. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej, w Częstochowie, diecezjalne gowienija.

Od godz. 9.00 wszyscy duchowni przystąpili do Sakramentu Świętej Spowiedzi, by – pod przewodnictwem Biskupa Atanazego – o 10.00 rozpocząć Liturgię Uprzednio Uświęconych Darów. Na początku Boskiej Liturgii kapłani, którzy otrzymali godność noszenia złotego krzyża napierśnego:

  • hieromnich Aleksander (Mokriszczew)
  • ks. Marcin Bielawski
  • ks. Jerzy Wodopianow
  • ks. Jerzy Mogilewski

oraz ks. diakon Michał Kuryło – podwójny Orarion

zostali przez Ordynariusza Diecezji uroczyście odznaczeni za niesienie godnej posługi Św. Cerkwi.

Pod koniec Liturgii Władyka Atanazy pozdrowił wszystkich oraz życzył, by dni Wielkiego Postu dodawały niezbędnej siły dla powiększenia wielkopostnych wysiłków na drodze duchowego samodoskonalenia oraz czerpania duchowej radości z niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Uroczystości zakończyła wspólna agapa całego duchowieństwa, po której pokrzepieni duchowni udali się do swoich miejsc posługi.

tekst i foto: diecezjalp