Powstała Prawosławna Kwatera na Cmentarzu w Krakowie

Powstała Prawosławna Kwatera na Cmentarzu w Krakowie

W dniu dzisiejszym, 29 kwietnia 2022 roku, zostało podpisane porozumienie
w sprawie utworzenia Kwatery Prawosławnej na Krakowskim Cmentarzu Miejskim w Podgórkach Tynieckich. Porozumiecie podpisali z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Prof. Jacka Majchrowskiego – Pan Paweł Sularz, Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
i z błogosławieństwa Biskupa Atanazego, Ordynariusza Diecezji Łódzko – Poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – ks. prot. Jarosław Antosiuk, proboszcz i dziekan krakowski. Utworzona kwatera ma numer porządkowy „3c”.

tekst i foto. ks. prot. Jarosław Antosiuk