Paschalne nagrody duchownych w Diecezji

Paschalne nagrody duchownych w Diecezji

Złoty Krzyż napierśny:

  • hieromnich Aleksander (Mokriszczew) – Kraków
  • ks. Marcin Bielawski – Częstochowa
  • ks. Jerzy Wodopianow – Łódź
  • ks. Jerzy Mogilewski – Poznań

Podwójny Orarion:

  • ks. diakon Michał Kuryło – Piotrków Trybunalski

redakcjalp