Święto Opieki Matki Bożej

Święto Opieki Matki Bożej

W czwartkowy poranek 14 października b.r. cerkiew świętej Równej Apostołom Księżnej Olgi po raz kolejny zapełniła się wiernymi, którzy w diasporalnej Diecezji łódzko-poznańskiej tego dnia szczególnie świętują liturgiczne wspomnienie cudu z cerkwi w Konstantynopolu z X wieku. Ówczesna cerkiew blacherneńska doświadczyła niezwykłej radości cudownego ocalenia od napaści nieprzyjaciela, czego wyrazem jest świętowane po dziś dzień Święto Opieki Matki Bożej.

Boskiej Liturgii w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy wraz z duchownymi naszej diecezji. Wielu parafian oraz przybyłych na to wydarzenie do Łodzi gości, przystąpiło do Świętych Sakramentów tego szczególnego dnia.

Po zakończeniu świątecznych nabożeństw oraz uroczystej doksologii Święta Opieki Matki Bożej, do wszystkich zgromadzonych zwrócił się nasz Władyka ze słowem pokrzepienia i wyraził wdzięczność Bogu w Trójcy Jedynemu za Dar, jakim stały się historyczne wydarzenia z odległej historii X wieku w Konstantynopolu, których nierozerwalnym emblematem jest Święty Omoforion Bogarodzicy: – Przedstawiany na prawosławnych ikonach oznacza nieustającą pomoc Bożej Rodzicielki w każdym dobrym dążeniu wiernych w ciągu całego ich życia – powiedział hierarcha. Biskup Atanazy nakierował myśli wiernych na zwrócenie baczniejszej uwagi na fakt orędownictwa Bogarodzicy zarówno w planie historycznym, jak i ponadczasowym, który za każdym razem objawia Jej wielką łaskę dla wszystkich ludzkich pokoleń bez względu na epokę, w której żyją.

Pokrzepiające słowa Ordynariusza naszej diecezji skierowane zostały także do parafialnej młodzieży i dzieci a po zakończeniu świątecznych nabożeństw podczas parafialnej agapy kontynuowana była myśl Biskupa, pogłębiana interesującymi pytaniami ze strony młodych ludzi.

tekst i foto: redakcjalp