Uroczystości liturgiczne w Łodzi

Uroczystości liturgiczne w Łodzi

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa ATANAZEGO, w dniach 23-24 lipca b.r. nie tylko prawosławna społeczność miasta Łodzi uroczyście obchodziła modlitewną pamięć patronki drugiej prawosławnej świątyni naszego miasta – świętej Równej Apostołom Wielkiej Księżnej Olgi.

W piątek wieczorem Ordynariusz Diecezji łódzko-poznańskiej celebrował uroczyste wsienoszcznoje bdienije wraz z duchownymi naszej parafii i gośćmi przybyłymi na to święto.

Uroczysta Boska Liturgia w sam dzień prazdnika rozpoczęła się w godzinach porannych przywitaniem przez młodzież i duchowieństwo całej Diecezji zarówno naszego Arcypasterza i Dostojnego Gościa – Jego Ekscelencji biskupa hajnowskiego PAWŁA, który przybył do Łodzi z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity SAWY.

Homilię wygłosił Władyka PAWEŁ, który w języku polskim przedstawił ważne szczegóły z żywotu świętej księżnej Olgi oraz nakreślił jej sposób myślenia jako niezwykle cenny drogowskaz naszego postępowania dziś. Święta Równa Apostołom Wielka Księżna Olga szczególną uwagę poświęciła wychowaniu religijnemu wnuków – kontynuował Hierarcha – by zwrócić ich serca ku wierze w Trójjedynego Boga, co zaowocowało późniejszą decyzją jednego z nich – Wielkiego Księcia Włodzimierza o chrystianizacji Rusi Kijowskiej. Biskup PAWEŁ zakończył homilię słowami pokrzepiającymi naszą wiarę oraz wyraził wdzięczność Wielkiej Księżnej Oldze za jej trud oraz mądrość, która była jej atrybutem.

Po celebracji Boskiej Liturgii miało miejsce wspólne wychwalanie modlitewne Patronki świątyni, życzenia długich lat naszej Hierarchii, na czele z Jego Eminencją oraz duchowieństwu w świątyni i zebranym wiernym.

W słowie końcowym Jego Ekscelencja Biskup PAWEŁ podziękował Bogu za wspólną modlitwę oraz Biskupowi ATANAZEMU za zaproszenie na uroczystości a także duchownym i wszystkim zebranym wiernym, nie zapominając o dyrygentce – niestrudzonej Matuszce Elżbiecie Weremijewicz, która przygotowała chór parafialny dla wyjątkowego modlitewnego nastroju podczas nabożeństwa.

Po liturgicznych uroczystościach Ordynariusz naszej Diecezji, Biskup ATANAZY wyraził wdzięczność za możliwość wspólnej modlitwy w tej świątyni Dostojnemu Gościowi oraz nakierował słowa podziękowania naszemu Metropolicie SAWIE przypominając, że już po raz trzeci w świątyni p.w. św. Olgi sprawujemy podniosłe uroczystości świąteczne. Tradycję tego święta zapoczątkował Zwierzchnik cerkwi prawosławnej w Polsce, gdy był ordynariuszem diecezji łódzko-poznańskiej w latach 1979-1981. Władyka wspomniał też o dziecięcej modlitwie sierot, które mieszkały niegdyś w przylegającej do budynku cerkwi kamienicy: To w tej świątyni modliły się dzieci opuszczone przez rodziców, tę modlitwę w sposób szczególny odczuwamy wszyscy za każdym razem, gdy sprawujemy tu nabożeństwa. Bp Atanazy przywołał miłe sercu wspomnienia z historii Stauropigialnego Męskiego Monasteru w Jabłecznej, w którym nieśli posługę nasi Hierarchowie i był to niezwykle miły akcent podkreślający fakt niezbadanej mocy Bożej w życiu każdego człowieka.

Na koniec uroczystości w świątyni Ordynariusz naszej Diecezji zaprosił wszystkich na wspólną agapę do sal parafialnych pod cerkwią św. Olgi, którą przygotowały wspólnymi siłami Matuszki i parafianki.

Swiataja Rawnoapostolnaja Kniaginie Olgo, moli Boga o nas!

tekst: o. Dionizy

foto: Volodymyr Yukhymuk