Wizyta biskupa Atanazego w Poznaniu

Wizyta biskupa Atanazego w Poznaniu

30 maja 2021 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański celebrował Liturgię Świętą w cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Poznaniu.

W niedzielny poranek w progu świątyni hierarchę przywitała miejscowa rada parafialna oraz proboszcz – ks. Paweł Minajew, który od wielu lat swoją opiekę duszpasterską sprawuje w poznańskiej Parafii.

Podczas Boskiej Liturgii biskupowi Atanazemu asystowali ks. Paweł Minajew, ks. Eugeniusz Fiedorczuk, ihumen Dionizy (Awksietijuk), ks. Jerzy Mogilewski, hierodiakon Aleksander Mokriszczew oraz diakon Aleksander Zhytnik.

Tuż po odczytaniu Ewangelii Świętej ze słowem do wiernych zwrócił się władyka Atanazy. Hierarcha nawiązał do fragmentu Ewangelii mówiącym o spotkaniu przy studni Jezusa Chrystusa i Samarytanki. „My chrześcijanie nosząc na sobie krzyż Chrystusowy; w każdym dniu, w każdym naszym kroku świadczymy o Chrystusie. Powinniśmy mieć w sercu prawdę i świadczyć o niej jak Samarytanka przy studni. Nieśmy zatem w sobie światło prawdy jak wspominana dziś Samarytanka i jak Święty Mikołaj którego pamięć dziś uroczyście w Poznaniu wspominamy, bądźmy źródłem czystej wiary – bądźmy wodą życia.”

Bezpośrednio po Liturgii Świętej miała miejsce uroczysta paschalna procesja wokół cerkwi, podczas której pokropiono wiernych święconą wodą.

Na zakończenie uroczystości biskup Atanazy pozdrowił całą społeczność prawosławną Poznania, życząc by się stale tak prężnie rozwijała i budowała silną parafię w tej części diecezji łódzko-poznańskiej.

Swojego wzruszenia z podniosłych uroczystości nie krył również proboszcz parafii – ks. Paweł Minajew, który podkreślił jak wielka radość przepełnia w tym dniu poznańską cerkiew, dla której wizyta ordynariusza diecezji jak i tylu duchownych jest drugą Paschą.