Poświęcenie kopuły na cerkwi w Aleksandrowie Kujawskim

Poświęcenie kopuły na cerkwi w Aleksandrowie Kujawskim

23 maja 2021 roku Jego Ekscelencja, najprzewielebniejszy Atanazy wizytował kaplicę prawosławną pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Arcypasterz przybył aby dokonać poświęcenia kopułki niedawno umieszczonej nad wejściem do świątyni. Jest to niezwykle ważne miejsce prawosławia w regionie, gdyż kaplica upamiętnia najstarszą cerkiew w województwie Kujawsko – Pomorskim, zbudowaną w 1877 roku i później w okresie międzywojennym zburzoną. Diasporalna społeczność prawosławna Aleksandrowa od lat modli się w niewielkiej cerkiewce znajdującej się na miejscu dawnej cerkwi, nieopodal dworca kolejowego. Skromna kopułka wyróżnia teraz budynek kaplicy spośród okolicznych, co ułatwi odnajdywanie cerkwi wszystkim przechodzącym ludziom.

Radosna uroczystość poświęcenia, zgromadziła wszystkich duchownych prawosławnych z okolicznych parafii. Przy śpiewie Stychyr Paschy, biskup Atanazy wraz z proboszczem, ks. mitratem Mikołajem Hajduczenia, wznieśli się na specjalnym podnośniku i dokonali poświęcenia. Ten radosny moment został zwieńczony chmurami ułożonymi w kształcie krzyża.

Uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz Aleksandrowa Kujawskiego, burmistrz Arkadiusz Gralak oraz sekretarz Urzędu Miasta Jerzy Erwiński. Biskup Atanazy wyraził im wdzięczność za przybycie, oraz za wieloletnie, niezwykle życzliwe relacje z prawosławną wspólnotą. Aleksandrów Kujawski to miejsce spotkania wielu konfesji, z których prawosławie ma ogromne znaczenie dla historii miasta. Do dziś zachowane są tam dwa cmentarze. Jeden z nich to stary cmentarz parafialny drugi natomiast to kurhan kozacki – miejsce spoczynku internowanych ukraińskich żołnierzy armii atamana Semena Petlury, walczących w wojnie 1920 roku.

Tekst: Łukasz Hajduczenia
Zdjęcia: Michał Kuryło

Zdjęcia: Michał Kuryło