Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

Z życia diecezji (168)

Święto parafialne wrocławskiej katedry

„Narodzenie Twoje, Bogurodzico Dziewico, radość ogłosiło całemu światu, z Ciebie bowiem zajaśniało Słońce sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, i likwidując klątwę dał błogosławieństwo, i niszcząc śmierć darował życie wieczne.” Troparion święta, ton 4

135-lecie parafii katedralnej w Łodzi

    15 września br., parafia prawosławna w Łodzi obchodziła jubileusz 135-lecia. Budowę świątyni rozpoczętą w 1880 roku, udało się sfinalizować dzięki wsparciu łódzkich fabrykantów. W ten sposób w ciągu czterech lat wybudowano wspaniałą cerkiew w bizantyjskim stylu architektonicznym. Patronem nowej łódzkiej świątyni został św. Aleksander Newski, zaś jej poświęcenia w 1884 roku dokonał arcybiskupa warszawski i chełmski Leoncjusz.

Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej

W dniach 31 sierpnia – 1 wrzęśnia częstochowska społeczność prawosławna radośnie przeżywała święto patronki swojej głównej świątyni – Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej.

Pierwsza rowerowa pielgrzymka Kalisz-Częstochowa

     W czerwcu 2018 roku podczas rodzinnego wyjazdu z parafii św. Aleksandra Newskiego w Łodzi do Kalisza narodził się pomysł zorganizowania pielgrzymki rowerowej do Częstochowy. Na jego realizację nie trzeba było długo czekać – dnia 30 sierpnia 2019 roku, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji biskupa Łódzkiego i PoznańskiegoAtanazego, z Kalisza do Częstochowy wyruszyliśmy w pierwszą rowerową prawosławną pielgrzymkę, której przewodniczył ks. Mirosław  Antosiuk, proboszcz kaliskiej parafii.

Kraków - święto parafialne

27-28 sierpnia br. parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie obchodziła święto parafialne.

Święto Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce

Jak co roku w monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce miały miejsce uroczystości z okazji kolejnej rocznicy przybycia Iwerskiej Ikony Bogurodzicy oraz głównego święta monasteru – Przemienienia Pańskiego.

Łódź- autokarowa pielgrzymka do Supraśla

Autokarowa pielgrzymka katedralnej parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu miała swój początek w piękny, piątkowy poranek 9 sierpnia.

Supraskiej Ikony Bogurodzicy

W dniach 9-10 sierpnia 2019 roku w Supraskiej Ławrze miały miejsce uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej.

Bydgoszcz - Poczajowskiej Ikony Matki Bożej

W dniach 3-4 sierpnia 2019 roku odbyły się obchody święta parafialnego w Bydgoszczy. Uroczystości rozpoczęło sobotnie nabożeństwo całonocnego czuwania, które celebrował ks. Dawid Brewczyk z parafii Zmartwychwstania Pańskiego  w Bielsku Podlaskim.

Jubileusz 150-lecia warszawskiej katedry

Pamięć św. Marii Magdaleny w 2019 roku obchodzona była wspólnie z jubileuszem 150-lecia istnienia katedry metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.