Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

Z życia diecezji (168)

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

W dniu 29 października 2019 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W pracach soborowych wzięli udział wszyscy arcybiskupi i biskupi.

Wizyta biskupa Atanazego w Krakowie

W dniach 26 – 27 października 2019 roku  krakowską parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. Władyka przewodniczył zarówno sobotniemu nabożeństwi całonocnego czuwania jak i niedzielnej Liturgii Świętej.

Sosnowiec: Kursy o Prawosławiu

Parafia Prawosławna w Sosnowcu zaprasza na kurs "Prawosławie".

Zakopane - Liturgia Święta

W sobotę 26 października 2019 roku w Tatrach miała miejsce kolejna już Liturgia Święta.

Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy

20 października 2019 roku, w XVIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy miały miejsce uroczystości ku czci Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy w żeńskim Monasterze w Zwierkach.

Święto Opieki Matki Bożej w Radomiu

14 października Cerkiew Prawosławna wspomina święto Opieki Matki Bożej. Z uwagi na diasporalność parafii w Radomiu, uroczystości ku czci święta przeniesione zostały na 12-13 października. 

XVI niedziela po Pięćdziesiątnicy

W XVI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy głównej Liturgii Świętej w katedrze pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Łódzki i Poznański Atanazy. Podczas nabożeństwa obecny był cały łódzki kler na czele z proboszczem ks. mitratem Eugeniuszem Fiedorczukiem a także z ks. mitratem Wasilim Zhytnyk z Kosziw (Ukraina).

Śpiew archaiczny w cerkwi w Toruniu

1 października 2019 roku  w cerkwi w Toruniu odbył się  koncert Lidii Gawriuszyny i Siergieja Macniewa. W ich wykonaniu usłyszeliśmy śpiew archaiczny.

Święta Liturgia w Zakopanem

Dnia 28 września 2019 roku odbyła się Święta Liturgia w kaplicy na Jaszczurówce - Zakopane.

130 lat Parafii Prawosławnej w Sosnowcu

29 września 2019 roku parafia prawosławna w Sosnowcu świętowała swój jubileusz  - 130 lecia istnienia parafii. Centralnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych była Boska Liturgia sprawowana prze ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego.