Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

Święto Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce

Jak co roku w monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce miały miejsce uroczystości z okazji kolejnej rocznicy przybycia Iwerskiej Ikony Bogurodzicy oraz głównego święta monasteru – Przemienienia Pańskiego.

Łódź- autokarowa pielgrzymka do Supraśla

Autokarowa pielgrzymka katedralnej parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu miała swój początek w piękny, piątkowy poranek 9 sierpnia.

Supraskiej Ikony Bogurodzicy

W dniach 9-10 sierpnia 2019 roku w Supraskiej Ławrze miały miejsce uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej.

Bydgoszcz - Poczajowskiej Ikony Matki Bożej

W dniach 3-4 sierpnia 2019 roku odbyły się obchody święta parafialnego w Bydgoszczy. Uroczystości rozpoczęło sobotnie nabożeństwo całonocnego czuwania, które celebrował ks. Dawid Brewczyk z parafii Zmartwychwstania Pańskiego  w Bielsku Podlaskim.

Jubileusz 150-lecia warszawskiej katedry

Pamięć św. Marii Magdaleny w 2019 roku obchodzona była wspólnie z jubileuszem 150-lecia istnienia katedry metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

90 lat cerkwi św. apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu

14 lipca 2019 roku wspólnota parafii w Kaliszu obchodziła swoje święto parafialne. Kaliska cerkiew pw. św. apostołów Piotra i Pawła przeżywała w tym roku jubileusz 90-lecia od wybudowania.

Świętych apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie

Tegoroczne święto parafialne św. apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie swoją obecnością zaszczyciło dwóch biskupów. Gospodarz diecezji wrocławsko- szczecińskiej- arcybiskup Jerzy w asyście biskupa Atanazego z diecezji łódzko-poznańskiej już w przededniu święta przewodniczyli nabożeństwu Całonocnego Czuwania. Biskupom podczas wieczornego nabożeństwa towarzyszyli księża z dekanatu szczecińskiego.

Wizytacja cerkwi w Chróścinie

10 lipca 2019 roku Jego Ekscelencja Biskup Atanazy wizytował cerkiew pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Chróścinie.

Druga rocznica śmierci Arcybiskupa Szymona

     28 czerwca minęła druga rocznica śmierci Arcybiskupa Szymona (Romańczuka).

Pamięć świętego Onufrego w Jabłecznej

     W dniach 24-25 czerwca 2019 roku w Stauropigialnym Monasterze Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej odbyły się świąteczne uroczystości patrona monasteru – świętego Onufrego Wielkiego.