Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

Super User

niedziela, 13 maj 2018 22:28

Pierwsza wizyta w Kielcach

sobota, 23 czerwiec 2018 10:14

Chirotonia biskupa Atanazego

Na mocy decyzji Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z 24 sierpnia 2017 r. episkopat naszej Cerkwi powiększył się o biskupa łódzkiego i poznańskiego, którym mianowano ks. Atanazego (Nosa), dotychczasowego archimandrytę Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.

wtorek, 19 czerwiec 2018 18:57

Kontakt

Kancelaria Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Narutowicza 46
90-135 Łódź
Tel./fax kancelarii: 42 633 41 69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek - piątek: 10:00-13:00

Numer konta:

94 1020 3352 0000 1902 0089 9567

Sekretarz: ks. Aleksy Kucy

 

Redakcja serwisu

Wszelkie informacje związane z działalnością serwisu diecezjalnego prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

niedziela, 17 czerwiec 2018 18:45

Parafia prawosławna w Radomiu

     W XVIII wieku wielu kupców greckich, uciekając przed prześladowaniami tureckimi znalazło schronienie w Polsce. Osiedlili się w różnych miejscowościach, m.in.: w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Opatowie... Uzyskali oni zgodę władz Królestwa Polskiego do zakładania swoich świątyń w domach prywatnych, utrzymania we własnym zakresie kapłana prawosławnego i odprawiania nabożeństw w obrządku bizantyjskim. Z tego okresu, a dokładniej z 1778 r., bierze swój początek prawosławna parafia w Opatowie, która w 1837 r., zostaje przeniesiona do Radomia. 

niedziela, 17 czerwiec 2018 18:41

Parafia prawosławna w Sosnowcu

     W końcu XIX stulecia zaszła potrzeba budowy nowej cerkwi w Sosnowca. Wcześniej, w 1884 r. powstała już cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Granicy (kiedyś osobna osada, obecnie dzielnica Sosnowca - Maczki).

niedziela, 17 czerwiec 2018 18:35

Parafia prawosławna w Bydgoszczy

     Początki Parafii Prawosławnej w Bydgoszczy są związane z bydgoskim garnizonem. To tu powstał pierwszy chronologicznie prawosławny ośrodek duszpasterski, przekształcony następnie w parafię cywilną.

niedziela, 17 czerwiec 2018 18:29

Parafia prawosławna w Toruniu

     Ślady Prawosławia w Toruniu sięgają czasów średniowiecznych. Toruń znajdujący się na skrzyżowaniu dróg kupieckich gościł różne narodowości i wyznania. Zachowane ślady to płyta nagrobna z 1668r na ,której w pięknym cerkiewno-słowiańskim języku wypisane są imiona i nazwiska trzech osób pochowanych w Toruniu.

niedziela, 17 czerwiec 2018 18:21

Parafia prawosławna w Kaliszu

      Wyznawcy prawosławia w Kaliszu pojawili się w połowie XVIII w. i pochodzili z Macedonii. W 1782 r. na wschodniej pierzei rynku zakupili kamienicę i urządzili w niej kaplicę prywatną. Władze miasta przekazały w 1818 r. Macedończykom dawny kościół zakonu franciszkanek na ulicy św. Stanisława. Nowo urządzona cerkiew była pod wezwaniem św. Atanazego. Pierwszym kapelanem społeczności kaliskiej został w początkach XIX w. ks. Teodor Petrowicz, jego następcą był ks. Atanazy Sawicz, pełniący tę funkcję w latach 1808-1827. Po nim kapelaństwo przejął Bazyli Borysewicz.

Prawosławny Ordynariusz Łódzki i Poznański

wtorek, 12 czerwiec 2018 18:43

Prawosławna Diecezja Łódzko-Poznańska

     Po zakończeniu II Wojny Światowej Kościół prawosławny na ziemiach polskich znalazł się w ciężkiej sytuacji. Z pięciu przedwojennych diecezji w granicach państwa polskiego pozostała tylko diecezja warszawska oraz część ówczesnej diecezji grodzieńskiej. Liczba prawosławnych parafii w Polsce zmniejszyła się z 1579 do 169,z kolei liczba duchownych spadła z 1725 do 190. Życie monastyczne w granicach państwa zostało zlikwidowane prawie całkowicie. Likwidacji uległo również wiele instytucji cerkiewnych:dwa Seminaria Duchowne w Chełmie i Warszawie, przedwojenne Duszpasterstwo Wojskowe oraz Studium Teologii i Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego.Przestały również istnieć wydawnictwa metropolitalne i przyklasztorne. W wyniku zniszczeń wojennych i wyznaczenia nowej granicy wschodniej Kościół prawosławny utracił około 90% swojego przedwojennego stanu posiadania. Zmniejszyła się także liczba wyznawców Prawosławia. Zniszczeniu ulegały świątynie prawosławne, plebanie i cmentarze: wiele obiektów kultury przyjmowało duchowieństwo rzymskokatolickie. Według wyliczeń władz cerkiewnych na koniec 1946 roku Kościół prawosławny dysponował 223 świątyniami oraz 134 cmentarzami.

     Pod koniec 1946 roku metropolia warszawska liczyła 3 diecezje: warszawską, białostocką oraz ziem odzyskanych. Przed władzami cerkiewnymi stał najważniejszy problem – reorganizacji życia cerkiewnego w nowych warunkach geopolitycznych. Sytuację komplikowała postawa władz administracyjnych, jak też negatywne nastawienie wobec  Prawosławia ludności rzymskokatolickiej. Proces samowolnego zawłaszczania prawosławnych majątków cerkiewnych został zahamowany dopiero dekretem z dnia 5 września 1947 roku o przejęciu na własność państwa mienia osób przesiedlonych do ZSRR. Niestety, majątek zajęty wcześniej w drodze decyzji administracyjnych lub samowolnym zawłaszczeniu przez instytucje kościelne zastał w tamtym czasie utracony. Majątek cerkiewny w Polsce centralnej i na Ziemiach Odzyskanych ograniczał się wówczas do świątyń, budynków parafialnych i cmentarzy. W wielu miastach brakowało cerkwi, stąd prawosławni zmuszeni byli korzystać z innych świątyń, np. ewangelicko-augsburskich, jak to było w Częstochowie. Trudna sytuacja Kościoła prawosławnego w Polsce była związana także z nieunormowaniem jego statusu prawno-kanonicznego i destabilizacją organizacyjno-administracyjną.

     W nowej rzeczywistości politycznej podejmowano liczne próby normalizacji oraz reorganizacji struktury administracyjnej Cerkwi w Polsce. Przyjmuje się, że współczesny kształt podziału administracyjnego Polskiego Kościoła Prawosławnego powstał na początku rządów Metropolity Makarego (Oksijuka). 7 września 1951 roku Sobór Biskupów pod przewodnictwem tego hierarchy uchwalił nowy podział diecezjalny kraju. Decyzją Soboru powołane zostały 4 decyzje: warszawsko-bielska, białostocko-gdańska, łódzko-poznańska oraz wrocławsko-szczecińska. Diecezja łódzko-poznańska rozciągała się na terenach województw: bydgoskiego, kieleckiego, krakowskiego, opolskiego, poznańskiego, łódzkiego i rzeszowskiego. Na terenie tego biskupstwa znajdowały się 3 dekanaty: łódzki, krakowski i bydgoski. Diecezja liczyła wówczas 15 parafii z 4479 wiernymi. Pierwszym hierarchą diecezji łódzko-poznańskiej został biskup Jerzy (Korenistow), który opiekował się nią do 1979 roku. Lata 1979-1981 to okres arcypasterskiej troski nad łódzko-poznańską społecznością wiernych biskupa Sawy (Hrycuniaka), przyszłego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Od roku 1981 na łódzką katedrę powołano biskupa Szymona (Romańczuka), który zajmował katedrę łódzką i poznańską do końca swojego ziemskiego życia, tj. do czerwca 2017 roku.

     24 sierpnia 2017 Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wybrał na biskupa diecezji łódzko-poznańskiej przełożonego klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej o. archimandrytę Atanazego (Nos). Chirotonia nowego biskupia łódzkiego i poznańskiego odbyła się 24 września 2017 r. w soborze metropolitalnym św. Marii Magdaleny w Warszawie. 21 października 2017 roku w soborze katedralnym pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi miał miejsce ingres biskupa Atanazego.

     Współczesna prawosławna diecezja  łódzko-poznańska jest największą terytorialnie diecezją Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jej granice obejmują tereny dziewięciu województw: mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego. W skład decyzji obecnie wchodzi 12 parafii, ulokowanych w trzech dekanatach: łódzkim, krakowskim i kujawsko-pomorskim. Są to miasta: Łódź, Kraków, Poznań, Włocławek, Bydgoszcz, Toruń, Radom, Kielce, Kalisz, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Sosnowiec. Parafia w Toruniu dodatkowo obsługuje filie w Grudziądzu i Aleksandrowie Kujawskim. Diecezja obecnie liczy 16 duchownych.