Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto młodzieży Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Tatiana Dzierzęga, m. Zofia Bielawska, Aleksiej Pavlenko, Bohdan Petrenko, Grzegorz Dzierzęga, , Andrzej Dzierzęga, Tadei Makarchuk październik 16, 2020