Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Święto patrona białostockiej katedry

lekt. Michał Kuryło, Michał Sacharczuk grudzień 20, 2018