Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Uroczystości ku czci Krasnostockiej Ikony Matki Bożej w Zwierkach

archiwum monasteru w Zwierkach październik 25, 2018