Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Parafia prawosławna w Toruniu

     Ślady Prawosławia w Toruniu sięgają czasów średniowiecznych. Toruń znajdujący się na skrzyżowaniu dróg kupieckich gościł różne narodowości i wyznania. Zachowane ślady to płyta nagrobna z 1668r na ,której w pięknym cerkiewno-słowiańskim języku wypisane są imiona i nazwiska trzech osób pochowanych w Toruniu.

     W latach 1724-56  Dwór Artusa służył jako cerkiew prawosławna.  Można przypuszczać ,że w Toruniu była obecność wyznawców prawosławia jak piszą o tym prof. Łukaszewicz i prof. Wajda że w Toruniu zawsze byli tzw inni chrześcijanie liczba których wahała się od kilkunastu do kilkuset osób  i liczby te nasilały się po kolejnych powstaniach 1830 i 1863. Stefan Pastuszewski w publikacji „Karta Prawosławna w Bydgoszczy „ podaje ,że w 1875 roku  prawdopodobnie mieszkańcy Bydgoszczy korzystali z posługi parafii prawosławnej w Toruniu.

     W 1921 roku 28 kwietnia  została otwarta Wojskowa Parafia Prawosławna na czele której stanął ks. kpt . Stefan Rudyk. Obok niej istniała cywilna parafia składająca się głównie z imigrantów ze wschodu. W 1924 obie parafie się połączyły i od 1927 dla potrzeb parafii dzierżawiono zbór na Nowym Rynku.W 1939 r po  wkroczeniu wojsk hitlerowskich parafia  wojskowa przestała istnieć i cerkiew została przeniesiona na ul. Podgórna 69 gdzie  znajduje się do dnia dzisiejszego. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 r rozpoczęły się represje i prześladowania prawosławnych, których wywożono na sybir , część wyjechała lub zmieniła tożsamość. Zaginęła biblioteka parafialna, akta ,dokumenty bractwa prawosławnego , które już się nie odrodziło. Po 1945 r.  parafię zaczęli tworzyć repatrianci ze wschodu .Dzisiaj parafię tworzą mieszkańcy Torunia a także ludzie kilku narodowości min z Bułgarii, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Grecji, mniejszość romska.

     Parafia św.Mikołaja obejmuje obszar dawnego województwa toruńskiego z filą w Grudziądzu(kaplica św.Mikołaja ) i w Aleksandrowie Kujawskim (kaplica św.Aleksandra).Parafia wchodzi w skład Diecezji Łódzko-Poznańskiej na czele której stoi biskup  Atanazy z siedzibą w Łodzi.

     Budynek cerkwi datuje się na 1888 rok i jest to dawny dworzec miejski w Toruniu.Świątynia w obecnym miejscu była użytkowana do 1939 przez bliżej nieokreśloną społeczność protestancką .Budynek wzniesiony na planie prostokąta  zachowuje starożytną zasadę podziału na trzy części: przedsionek(kruchta) dobudowany w latach 90-tych XX w.  W środku Ikonostas z XIX w.  zbudowany w stylu monachijskim wykonany z ciemnego dębu z bogatą ornamentyką pochodzi z rozebranej w latach dwudziestych cerkwi we Włocławku.

     Na prawo od ikonostasu  umieszczona jest ikona  patrona parafii św. Mikołaja. Obok ikona św. Serafima  współpatrona parafii.

     Po lewej stronie kącik Matki Boskiej  z różnymi ikonami min; Wszystkich Strapionych Radość,Zaśnięcie Matki Boskiej – ikona ofiarowana przez ojca gen. Deniekina; ikona Matki Boskiej Częstochowskiej itd.

     Większość ikon  znajdujących się w świątyni  ich pochodzenie  okryte jest tajemnicą  jak chociażby „ Zdjęcie z Krzyża”czy „Zmartwychstanie” „Trójca Święta”

     W większości bogate ciekawe wyposażenie w ciągu ostatnich kilku lat  przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego , Miasta Toruń ,Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a także środków własnych  zostało poddane gruntowej renowacji i ukazuje pierwotne piękno  co niewątpliwie  przyczynia się do coraz większego zainteresowania cerkwią zarówno ze strony licznych turystów jak i mieszkańców grodu Kopernika.

 

Stałe nabożeństwa odbywają się:

- soboty 1700 – Nabożeństwo Wieczorne

- niedziele 1100 – Liturgia Święta

- w wigilię święta 1700 – Nabożeństwo Wieczorne

- w dni świąteczne 900 – Liturgia Święta

 

Kontakt:    

Parafia Prawosławna pw. św.Mikołaja w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Podgórna 69

tel.: +48 606 910 655 
tel.: +48 56 661 01 66

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e
-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Duchowieństwo:

Proboszcz: ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia

 

Filie:

kaplica św.Aleksandra w Aleksandrowie kujawskim
  ul. Wojska Polskiego 4

- kaplica św.Mikołaja w Grudziądzu
  ul. Cmentarna 3a