Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

Aktualności (126)

Centralne obchody 100-lecia niepodległości Polski

     W niedzielę, 28 października 2018 roku miały miejsce centralne cerkiewne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. W tym dniu, w katedrze św. równej apostołom Marii Magdaleny, sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście wszystkich członków Świętego Soboru Biskupów PAKP oraz przybyłego na te uroczystości duchowieństwa. 

Koncert chóru Oktoich w Piotrkowie Trybunalskim

     Rok 2018 to rok szczególny dla wszystkich w Polsce, a szczególnie dla Piotrkowian i parafii prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim. Wszyscy w Polsce świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości, zaś w Piotrkowie dodatkowo 550 rocznicę powstania parlamentaryzmu polskiego, oraz 20-lecie powstania Powiatu Piotrkowskiego. W tym  samym 2018 roku również parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych ma swoje rocznice: obchodzone jest 240 lat od powstania parafii, oraz 170 lat od konsekracji cerkwi. Z powodu tychże okazji proboszcz parafii ks. prot. Jan Jakimiuk z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej, przy współpracy z Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofem Chojniakiem, oraz Starostą Powiatowym Stanisławem Cubałą zorganizowali jubileuszowy Koncert  Muzyki Cerkiewnej, który odbył się 14 października 2018 roku w Cerkwi Prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Rocznica ingresu Biskupa Atanazego

     21 października minął okrągły rok od ingresu Władyki Atanazego na tron biskupów łódzkich. Jego Ekscelencja Atanazy jest czwartym hierarchą w historii diecezji łódzko-poznańskiej.

    Tego dnia odsłużona została Święta Liturgia. Biskupowi Atanazemu asystowali proboszcz łódzkiej katedry - ks. Eugeniusz Fiedorczuk wraz z wikarnymi - ks. Adamem Wieremiejewiczem, ks. Aleksym Kucym oraz ks. diakonem Jerzym Wodopjanowem.

     Po zakończonym nabożeństwie ze słowem do Władyki zwrócił się ks. Eugeniusz Fiedorczuk, gratulując pierwszego roku w służbie Bogu jako biskup i zwierzchnik diecezji łódzko-poznańskiej oraz życząc między innymi dalszej tak owocnej i energicznej pracy.

Uroczystości ku czci Krasnostockiej Ikony Matki Bożej w Zwierkach

     W dniu 20 października 2018 roku Biskup Łódzki i Poznański Atanazy  wraz z Biskupem Supraskim Andrzejem przewodniczyli dorocznym  uroczystościom ku czci Ikony Matki Bożej Krasnostockiej  w Monasterze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zwierkach

Święto Opieki Matki Bożej w Radomiu

     14 października Cerkiew Prawosławna wspomina święto Opieki Matki Bożej. W ten szczególny dla radomskiej parafii dzień odbyła się Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. Arcypasterzowi asystowali ksiądz Adam Wieremiejewicz z Łodzi oraz ksiądz Paweł Sidoruk, proboszcz miejscowej parafii.

Pod opieką męczennic

     29 września 2018 r. w sosnowieckiej cerkwi pw. św.św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii odbyły się wyjątkowe uroczystości dla diecezji łódzko - poznańskiej i parafii sosnowieckiej. W 129-letniej cerkwi miało miejsce święto parafialne. Tego dnia Boską Liturgię odprawiał ordynariusz diecezji, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

Święto parafialne w Jałówce

    27 września 2018 roku w dzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego parafia prawosławna w Jałówce obchodziła swoje święto parafialne. W tym dniu Jego Ekscelencja biskup Atanazy, przewodniczył liturgicznym uroczystościom  w swojej rodzinnej parafii.

Dzień imienin biskupa Atanazego

18 września jest dniem pamięci św. męczennika Atanazego Brzeskiego, patrona Jego Ekscelencji biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego. 

Z tej okazji cała diecezja - kler, wierni pragną życzyć Władyce Bożego błogosławieństwa na każdy dzień Waszej arcypasterskiej posługi. Niech nieustająca opieka Waszego niebiańskiego patrona pomaga Wam zwyciężać trudności będące na drodze ku Zbawicielowi, abyście mogli tak jak święty Atanazy Brzeski świadczyć o prawdzie.  Многая лета Władyko!

Święto diecezjalne ku czci św. Aleksandra Newskiego w Łodzi

     15 września 2018 roku w łódzkiej katedralnej cerkwi pw. Świętego Aleksandra odbyły się doniosłe uroczystości ku czci Świętego Księcia Aleksandra Newskiego.     
Zgodnie z decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, św. książę Aleksander Newski został od 2018 roku patronem prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. Stąd też uroczystości, które miały miejsce nie były tylko świętem prawosławnej parafii w Łodzi ale i świętem całej diecezji.   

Rumunia: Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży

W dniach 6-9 września 2018 roku w Rumunii odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Prawosławnej – ITO, które było organizowane przez Patriarchat Rumuński. Naszą Cerkiew reprezentowali: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański; ks. Jarosław Jaszczuk oraz młodzież Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

Uspienije w Krakowskiej Cerkwi

    Parafia Prawosławna w Krakowie w dniach 27-28 sierpnia uroczyście obchodziła swoje święto patronalne – Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. W wigilię święta sprawowane było Nabożeństwo wieczorne – Wsieniszcznoje Bdienije z wyniesieniem Płaszczanicy. W dzień święta cykl nabożeństw rozpoczęło Małe poświęcenie wody, które sprawował Krakowianin z urodzenia, a obecnie proboszcz Parafii Prawosławnej w Kędzierzynie- Koźlu i Opolu – ks. mitrat Eustachy Strach.

Uroczystości ku czci Częstochowskiej ikony Matki Bożej

    25 sierpnia br. prawosławna społeczność miasta Częstochowy przeżywała niezwykłe chwile duchowej radości. We wspomnianym dniu po raz pierwszy w historii prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej w Częstochowie odbyło się diecezjalne święto ku czci Częstochowskiej ikony Matki Bożej. Decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego od 2018 r. Częstochowska ikona Matki Bożej została ustanowiona patronką Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko - Poznańskiej.