Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

Aktualności (229)

Integracyjny wyjazd młodzieży do Zakopanego

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w dniach 24-26 stycznia 2020 roku, jako członkowie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej z Krakowa, Kielc, Łodzi oraz Sosnowca odwiedziliśmy Zakopane.

Łódź - Święto Chrztu Pańskiego

„Dzisiaj Chrystus przyszedł nad Jordan, aby zostać ochrzczonym, dzisiaj Jan dotyka głowy Władcy. Moce niebieskie przeraziły się, przesławną widząc tajemnicę, morze ujrzało i uciekło, Jordan zobaczył i cofnął wody swoje. My zaś, oświeceni, wołamy: Chwała objawionemu Bogu i na ziemi poznanemu, który oświecił świat!”

Kolędowanie BMP w krakowskiej parafii

Dnia 12 stycznia 2020 roku w godzinach wieczornych Bractwo Młodzieży Prawosławnej działające przy parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy kontynuowało coroczną tradycję kolędowania.

Wizyta Biskupa Atanazego w Krakowie

W dniach 11 – 12 stycznia 2020 roku krakowska parafia gościła Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego. Władyka przewodniczył sobotniemu nabożeństwu wieczornemu oraz niedzielnej Świętej Liturgii.

Radom - XI Wieczór Kolęd Prawosławnych

    Dnia 10 stycznia 2020 roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego Prawosławnego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w ramach działalności Diecezjalnego Centrum Kultury Prawosławnej w Radomiu został zorganizowany po raz XI Wieczór Kolęd Prawosławnych.

Boże Narodzenie - fotorelacja

Uroczyste nabożeństwa w czasie świąt Bożego Narodzenia były szczególnym czasem do duchowego przeżywania głębokiej wdzięczności Bogu za to, że Pan nie pozostawił swojego ludu, lecz zstąpiwszy na ziemię uczynił ją niebem a niebo udostępnił nam grzesznym.

Boże Narodzenie w Zakopanem

W wigilię Bożego Narodzenia 6 stycznia 2020 roku o godzinie 14.00 w kaplicy na Jaszczurówce w Zakopanem odbyło się nabożeństwo całonocnego czuwania.

Święto Narodzenia Chrystusa w łódzkiej katedrze

„Niebo i ziemia dzisiaj stały się jednością, narodził się bowiem Chrystus. Dzisiaj na ziemię przyszedł Bóg, a człowiek wstąpił na niebiosa. Dzisiaj niewidzialny z natury poprzez człowieczeństwo Chrystusa widziany jest w ciele. Przeto my, sławiąc Jego, wołamy: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój”. Przyjście bowiem Twoje, Zbawco nasz, dało pełno darów, chwała Tobie. „

Wystawa OrthPhoto w Łodzi

Od 21 grudnia 2019 roku na ogrodzeniu łódzkiej katedry pw. św. Aleksandra Newskiego można zobaczyć umieszczoną wystawę fotograficzną pt. „15 lat OrthPhoto. Prawosławie w obiektywie.”

Święto parafialne w Poznaniu

W dniach 21-22 grudnia 2019 roku parafia prawosławna w Poznaniu obchodziła swoje święto parafialne – pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy.

Dzieci z Domu Dziecka gośćmi Parafii w Łodzi

20 grudnia miało miejsce kolejne radosne wydarzenie w łódzkiej parafii. Tym razem szczególnymi gośćmi były dzieci z Domu Dziecka.

Koncert muzyki cerkiewnej w Łodzi

Mijający już rok 2019 zapisał się w Prawosławnej Parafii Katedralnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi wspaniałym wydarzeniem. W tym roku minęło 135 lat od wybudowania cerkwi w Łodzi.