Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

Aktualności (177)

Inicjatywa rozbudzenia życia religijnego w Bielsku Białej

    Podczas swojej pierwszej wizyty w październiku ubiegłego roku, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański zapoznał się z sytuacją na terenie Parafii Prawosławnej w Sosnowcu i przychylił się do inicjatywy rozbudzenia życia religijnego w Bielsku Białej.

Rekolekcje Diecezji Łódzko-Poznańskiej

    16 marca br. w Piotrkowie Trybunalskim w cerkwi pw. Wszystkich Świętych odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa i wiernych Diecezji Łódzko-Poznańskiej. Rekolekcjom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

Wizyta Biskupa Atanazego w Grecji

    W dniach 10-15 lutego 2018 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański, przebywał z wizytą w Grecji. Hierarsze towarzyszyli o. archimandryta Serafin Dimitriou oraz lektorzy: Michał Kuryło i Patryk Panasiuk.

Uroczystości Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w cerkwi św. Mariny w Atenach- Heliopolis

    Dnia 11 lutego 2018 roku w parafii św. Mariny w Atenach- Heliopolis odbyły się uroczystości 20-lecia kultu Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w Helladzie.

Wizytacja Zimowej Stolicy Polski

29 stycznia 2018 roku Biskup Atanazy wraz z krakowskim proboszczem ks. Jarosławem Antosiukiem udali się do Zakopanego.

Kraków - wizytacja kanoniczna biskupa Atanazego

    W dniach 27-28 stycznia 2018 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup Atanazy, Ordynariusz Diecezji Łódzko – Poznańskiej wizytował kolejny raz krakowską parafię.

Wizyta duszpasterska – Biskup Atanazy w Toruniu

Dnia 14. stycznia br. w Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu była wielka uroczystość. Jego Ekscelencja Biskup Atanazy, Ordynariusz Łódzko-Poznański, złożył wizytę duszpasterską w parafii i odprawił św. Liturgię.

Święto Bożego Narodzenia w katedralnej cerkwi

    Po czterdziestodniowym poście Bożonarodzeniowym nadeszła radosna chwila Święta Bożego Narodzenia. W Sobotę przed Świętem Narodzenia Chrystusa Jego Ekscelencja Biskup Atanazy wspólnie z łódzkim duchowieństwem odprawił Świętą Liturgię i Wieczernię. Następnie wieczorem w szczególnie uroczystej atmosferze zostało odsłużone Wielkie Powieczerze (cerk. Великое повечерие). Liturgia Bożonarodzeniowa Św. Bazylego Wielkiego zebrała w tym roku niezwykle duże gremium wiernych.

Poznań: święcenia diakońskie

    31 grudnia br. w Niedzielę Świętych Ojców, poznańska parafia pw. św. Mikołaja Cudotwórcy gościła władykę Atanazego – biskupa łódzkiego i poznańskiego. Biskup Atanazy tego dnia przewodniczył Boskiej Liturgii oraz udzielił święceń diakońskich lektorowi Jerzemu Mogilewskiemu.

Pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy w Radomiu

     W dniu 19 grudnia prawosławna społeczność Radomia doświadczyła wspaniałych duchowych przeżyć. W tym dniu, kiedy Cerkiew prawosławna obchodzi dzień pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy – święta parafialnego Radomskiej cerkwi – miejscowa parafia stała się świadkiem czterech niezapomnianych wydarzeń.

Pierwsza wizyta biskupa Atanazego we Włocławku

W dniu 18 grudnia br. prawosławna społeczność Włocławka miała okazję przeżyć pierwsze spotkanie ze swym nowym arcypasterzem.

Poświęcenie nowych antimensionów w Łodzi

     W dniu 16 grudnia br. w cerkwi katedralnej św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, Jego Ekscelencja biskup Atanazy, w asyście duchowieństwa katedry dokonał poświęcenia nowych antimensionów (cs. antymins). Nowo poświęcone antimensiony otrzymają wszystkie parafie Diecezji Łódzko-Poznańskiej. Poświęcenie miało miejsce bezpośrednio przed świętą Liturgią.