Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

Aktualności (168)

Konferencja Duchowieństwa Diecezji Łódzko – Poznańskiej w Radomiu

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego dnia 22 maja 2020 roku w Radomiu odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchowieństwa.

Ku czci św. Mikołaja w Bydgoszczy

W niedzielę 17 maja 2020 roku bydgoską parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

Świętego Męczennika Młodzieńca Gabriela

2 i 3 maja 2020 roku w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach odbyły się uroczystości poświęcone Świętemu Męczennikowi Gabrielowi Zabłudowskiemu.

Pascha w łódzkiej katedrze

Zmartwychwstania dzień! Rozjaśnijmy twarze w radości! Obejmijmy jeden drugiego! Powiedzmy, bracia, do nienawidzących nas: „Darujmy wszystko w Zmartwychwstaniu!” I tak zawołajmy: „Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał” – stichira jutrzni paschalnej.

Wielki Tydzień w Łodzi

    Wielki Tydzień i wszystkie nabożeństwa sprawowane w cerkwi w ciągu tych dni szczególnie przygotowują nas do przeżywia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – naszego Zbawiciela. Większość tekstów tych nabożeństw mówi nam o męce Chrystusowej. Każdy z kolejnych dni Wielkiego Tygodnia ma swoje symboliczne znaczenie.

Łódź - Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

„Na sześć dni przed Paschą, głos Twój, Panie, został usłyszany w głębinach otchłani, gdy Łazarza po czterech dniach wywołałeś z grobu … Gdy wchodziłeś, Panie, do świętego miasta, siedząc na źrebięciu oślicy, gotowałeś się pójść na mękę, aby wypełnić Prawo i Proroków. Dzieci zaś hebrajskie głosząc zwycięstwo zmartwychwstania, spotykały Ciebie z gałązkami i palmami, mówiąc: Błogosławiony jesteś, Zbawco, zmiłuj się nad nami!”

Święto Zwiastowania Przenajświętrzej Bogurodzicy

„Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą!” – Troparion święta

Komunikat Kancelarii Biskupiej - nagrody diecezjalne

Z okazji święta Paschy 2020 roku, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański, nagrodził:

Trzecia niedziela Wielkiego Postu – niedziela Krzyża

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” Mk. 8,34

Włamanie do cerkwi w Łodzi

W dniu 21 marca 2020 roku w cerkwi katedralnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi miało miejsce włamanie.

Komunikat Soboru Biskupów ws. epidemii koronawirusa

Komunikat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w sprawie epidemii koronawirusa z dnia 17 marca 2020 roku.

Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu w Łodzi

Minął pierwszy tydzień Wielkiego Postu. W załączniku znajdującym się poniżej zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze wszystkich nabożeństw sprawowanych w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu w cerkwi katedralnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.